În octombrie 2005 se înființează prima structură a universității cu atribuții în domeniul asigurării calității, Prorectoratul de Evaluare Academică și Integrare Europeană. Ulterior, în martie 2008, se înființează Centrul de Evaluare și Asigurare a Calității, în cadrul aceluiași Prorectorat, redenumit Prorectorat de Evaluare Academică și Asigurarea Calității (HS nr.4/2008). Structura și atribuțiile centrului s-au redefinit în timp, în prezent regăsindu-se în cadrul Prorectoratului de Asigurare a Calității și Relaţii Internaționale, sub denumirea de Departament Asigurare Calitate (conform HS nr.4/2012). Departamentul este încadrat cu personal specializat, psihologi și sociologi, cu rol în elaborarea instrumentelor specifice de evaluare, analiza rezultatelor obținute și redactarea rapoartelor de evaluare a activităţii didactice din universitate.

La momentul actual, DAC funcționează conform Regulamentului de organizare și funcționare (Hotărârea Senatului nr. 13/ 26.11.2020, Punctul 8; Anexa nr. 5, revizuit prin Hotărârea Senatului nr. 8/ 22.07.2022, Punctul 16; Anexa nr. 14), având ca principală atribuție dezvoltarea și implementarea sistemului intern de evaluare și asigurare a calității prin:

  • Organizarea și derularea proceselor de evaluare internă pe platforma informatică a universității: evaluarea semestrială a activității didactice și a metodelor de examinare de către studenți; evaluarea programelor de studii de către absolvenții de licență și de master, evaluarea multidimensionlă a Școlii doctorale, autoevaluarea și raportarea anuală a activității de către cadrele didactice, doctoranzii și personalul de cercetare din universitate;
  • Elaborarea unor strategii de acțiune adecvate problemelor identificate în scopul
    optimizării procesului de asigurare a calității la nivelul universității;
  • Adaptarea continuă a sistemului de evaluare și asigurare a calităţii în funcţie de
    reglementările naţionale (ARACIS) și europene (EUA, ENQA), atât generale, cât și
    specifice învățământului medical;
  • Cooperarea națională și internaţională în domeniul evaluării şi asigurării calităţii.

Departamentul oferă sprijin și consultanță structurilor universității în procesele de evaluare externă  a calității și validare a calificărilor. Personalul Departamentului furnizează date agențiilor care realizează clasamentele academice internaționale și, în paralel, monitorizează rezultatele obținute de universitate în aceste clasamente.

 

Adresă
Str. Emil Isac, nr. 13, et. II, camera 28A, 400023 Cluj-Napoca

 

Echipa Departamentului

Director Departament Prof. Dr. Diana Dudea

e-mail:  ddudea@umfcluj.ro

 

Sociolog principal Dr. Simona Ciotlăuș

Telefon: 0374834233 (sau int. 2233)
e-mail:  simona.ciotlaus@umfcluj.ro

 

Irina Coza – Psiholog

Telefon: 0374834233 (sau int. 2233)
e-mail: irina.coza@umfcluj.ro

 

Simona Titiana Pașcu – Sociolog

Telefon: 0374834233 (sau int. 2233)
e-mail: simona.pascu@umfcluj.ro

 

Activitatea Departamentului de Asigurare a Calității este detaliată în secțiunea Asigurarea calității în universitate.

În secțiunea atașamente puteți consulta Regulamentul DAC