Pentru studenții care obțin performanțe profesionale sau științifice remarcabile, dar și pentru cei care au o situație materială dificilă sau probleme de sănătate, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca oferă burse din fondul alocat de la bugetul statului și din veniturile proprii extrabugetare. Se acordă burse de performanță și pentru studenţii internaţionali, pe baza rezultatelor la învățătura.

În atașament puteți consulta:

Anunțul de depunere a dosarelor de bursă pentru susținere financiară

Regulamentul privind acordarea burselor studenţeşti, în Carta Universității, pag 185

Formularistica de completat în vederea obținerii burselor:

  • Cerere bursă socială
  • Declarație de venit
  • Listă documente acordare bursă socială medicală
  • Listă documente acordare bursă socială