Strategie

UMF Iuliu Hațieganu promovează excelența în cercetare și educație și asigură servicii de suport în cercetare pentru studenți, staff academic, parteneri și colaboratori, pentru un progres continuu și inovație în domeniul știintelor biomedicale și farmaceutice și pentru creșterea calității vieții pacienților.

 

Strategia de resurse umane pentru cercetători (HRS4R)

 


 

Iuliu Hațieganu UMPh promotes excellence in research and education and provides research support services for students, academic staff, partners and collaborators, to ensure continuous progress and innovation in the field of biomedical and pharmaceutical sciences and to increase the quality of life of patients.

 

The Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)