Prorectorat științific

Comisa de etică a Cercetării Științifice

Solicitanții vor trimite documentele necesare obținerii avizului Comisiei de etică a Cercetării Științifice doar pe email, la adresa cercetare@umfcluj.ro, într-un folder arhivat (rar), denumit cu Nume_prenume investigator principal, care include fișiere separate (word sau pdf, nu scanate) cu fiecare document solicitat de Comisia de etică, salvat sub denumirea: Nume_Prenume_tip document (numele și prenumele investigatorului principal, tip document – ex Formular aviz (FA), Formular pentru consimțământul informat (FCI), Protocol de cercetare (PC), Rezumatul non-tehnic (RNT), etc.). Dosarele trimise pe alte adrese nu vor fi luate în considerare!

Dacă sunt solicitări de modificare sau completare a documentelor, acestea vor fi transmise pe email solicitantului, care va trebui să opereze modificările și să le evidențieze (eventual cu track changes), iar documentul modificat va fi retransmis comisiei pe aceeași adresă ( ), perioada de evaluare fiind suspendată până la completarea dosarului.

Pentru studiile care implică subiecți umani, dosarului va trebui să conțină o Cerere fără format impus care să cuprindă tipul studiului (clinic prospectiv, retrospectiv, observațional, perioada și locul desfășurării – Atenție! Perioada propusă pentru desfășurare trebuie să fie ulterioară obținerii avizului Comisiei de etică și trebuie să țină cont de timpul necesar obținerii acestui aviz), Protocolul studiului ce se supune avizării (Atentie, nu este echivalent cu proiectul de cercetare din care face parte), Formularul de aviz completat pe ambele pagini la următoarele rubrici: titlul proiectului și numele investigatorului, locul desfășurării studiului, documentele atașate ce vor fi evaluate (protocolul cercetării, formularul pentru obținerea consimțământului informat, chestionarele aplicate, rezumatul nontehnic, etc., în funcție de tipul studiului), precum și Acordul de prelucrarea datelor cu caracter personal (pentru studiile clinice; se va completa de subiecții partcipanți la studiu), alte informații (ex. Chestionare aplicate). Modelul orientativ de redactare a consimțământului informat, Informații de introdus in Protocolul studiului clinic, Recomandări pentru obținerea avizului Comisiei de Etică se găsesc pe pagina Intranet, în secțiunea Prorectorat Științific, Studii care implică subiecți umani.

Pentru proiectele care presupun experimente pe animale, Comisia de etică examinează următoarele documente: Cerere fără format impus adresată comisiei de Etică a cercetării pentru evaluarea studiului, Cerere adresată Conducerii Universității care să precizeze investigatorul principal, lucrarea/proiectul din care face parte studiul, sursa de finanțare Protocolul de cercetare, Rezumatul nontehnic (Anexa 4), Formularul de aviz completat pe ambele pagini la următoarele rubrici: titlul proiectului și numele investigatorului, locul desfășurării studiului, documentele atașate ce vor fi evaluate (protocolul cercetării, formularul pentru obținerea consimțământului informat, chestionarele aplicate, rezumatul nontehnic, etc., în funcție de tipul studiului) și dovada care atestă competențele necesare pentru desfășurarea activității în domeniul creșterii, furnizării și utilizării animalelor în scopuri științifice. Pentru autorizarea desfășurării experimentului de către ANSVSA sunt necesare urmăroarele documente: Avizul favorabil al Comisiei de etică, Concluziile Comisiei de etică, Cererea de autorizare a proiectului, Anexa 1 – Cererea de autorizare a proiectului, Anexa 4 – Rezumatul nontehnic, Anexa 5 – Declarație de nerealizare anterioară a proiectului, Autorizația biobazei. Se va anexa autorizația biobazei în care se va desfășura efectiv experimentul: Biobaza UMF, Biobaza Centrului de Cercetare Medfuture, Biobaza Fiziologie sau Biobaza Fiziopatologie. Modele pentru întocmirea acestor documente, autorizațiile celor 4 biobaze și informații suplimentare sunt disponibile pe pagina Intranet, în secțiunea Prorectorat Științific, Studii experimentale pe model animal. Toate documentele vor fi depuse de la început la secretariatul Comisiei de etică a cercetării științifice. Începând cu data de 21.02.2021 au intrat în vigoare Normele metodologice privind cerinţele minime referitoare la educaţia şi pregătirea profesională şi cerinţele pentru obţinerea, menţinerea şi demonstrarea competenţei necesare pentru desfăşurarea activităţii în domeniul creşterii, furnizării şi utilizării animalelor în scopuri ştiinţifice – vă rugăm să consultați informațiile disponibile pe Intranet înainte de completarea documentelor. După obţinerea autorizaţiei sanitar-veterinare, în vederea desfășurării fluente a experimentelor, este esenţială efectuarea unei programări a acestora. Programarea se va face cu 3 luni înainte de începerea experimentului, la următoarea adresă de email: biobazaumf@gmail.com , ataşând copia autorizaţiei şi specificând necesarul de animale.