Departament Cercetare Dezvoltare Inovare

Viziune

Departamentul de Cercetare, Dezvoltare și Inovare va contribui la consolidarea poziției universității de jucator activ în cercetare, cu realizări recunoscute la nivel național și international prin susținerea  activității cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în unităţi de cercetare medicală, biologică, farmaceutică sau în centre de cercetare care să promoveze excelența în domeniul Sănătate.

Misiunea DepCDI este de a planifica, proiecta şi pune în practică, prin implementarea proiectelor, a unor strategii menite să asigure un nivel ridicat de performanţă al cercetării ştiinţifice în cadrul universității, în context naţional şi internaţional.

Departamentul de Cercetare, Dezvoltare si Inovare:

  • oferă cadrul pentru depunerea, contractarea, implementarea şi managementul proiectelor
  • aduce la cunoștința beneficiarilor potențiali informații privind lansarea apelurilor de finanțare
  • oferă consultanță tehnică cadrelor didactice și cercetătorilor din universitate pentru depunerea și implementarea proiectelor
  • asigură managementul financiar, administrativ și tehnic a proiectelor din universitate
  • ţine evidenţa în mod distinct pentru fiecare grant/proiect şi controlează modul de utilizare a fondurilor conform prevederilor legale şi obligaţiilor asumate prin contractele de finantare
  • asigură consultanță de specialitate pentru întocmirea și depunerea documentațiilor necesare obținerii drepturilor de proprietate industrială (brevetare), oferă consultanță pentru obținerea drepturilor de proprietate intelectuală

 

DIRECTOR

Șef Lucrări Dr. ȘTEFAN CRISTIAN VESA

Email:  stefan.vesa@umfcluj.ro

 

Echipa:

Anca Ioana Uifălean – Secretar
Tel: 0374834147, 0264-597256 int. 2147
Email: anca.uifalean@umfcluj.ro

Cristina Olovina- Secretar
Tel.: 0374834148, 0264-597256 int.2148
Email: cristina.olovina@umfcluj.ro

Alina Ștefana Pavel Sas– Administrator financiar
Tel: 0374834148, 0264-597256 int.2148
Email: alina.pavel@umfcluj.ro

Angela Saveta Peter– Administrator financiar
Tel: 0374834146, 0264-597256 int.2146
Email: angela.albu@umfcluj.ro

Radu Stefan Peter– Administrator financiar
Tel: +40-374834140; 0264-597256 int. 2140
e-mail: radu.peter@umfcluj.ro

Olimpia Daniela Piscoti– Administrator financiar
Tel: 0374834439, 0264-597256 int.2439
Email: olimpia.piscoti@umfcluj.ro

Mariana Simona Pop– Administrator financiar
Tel.: 0374834194, 0264-597256 int.2194
Email: mspop@umfcluj.ro

Alina Dumitrana Raț– Administrator financiar
Tel: 0374834146, 0264-597256 int.2146
Email: alina.urda@umfcluj.ro

Rodica Romițan– Administrator financiar
Tel.: 0374834195, 0264-597256 int.2195
Email: rodica.romitan@umfcluj.ro

Grigore Mihail Sântămărean- Secretar
Tel.: 0374834139, 0264-597256 int.2139
Email: gsantamarean@umfcluj.ro

Codruța Dana Pițiș – Referent Specialitate
Tel: 0374834194, 0264-597256 int. 2899
Email: codrutapitis@yahoo.com

 

CENTRUL DE TRANSFER TEHNOLOGIC

Ioana-Gabriela Csifo-Jorj – Șef birou
Tel.: +40 374 834 955, int. 2955
E-mail: gabriela.csifo@umfcluj.ro

Sabrina-Alice Varga – Consilier juridic
Tel.: +40 374 834 955, int. 2955
E-mail: sabrina.geri@umfcluj.ro

Mihai Iuliu Marusciac
Tel.: +40 374 834 955, int. 2955
E-mail: mihai.marusciac@umfcluj.ro

 

BIROUL GRANTURI, FONDURI EUROPENE

Cristina Ileana Ardelean – Șef birou
Tel: +40-374834181; 0264-597256 int. 2181
e-mail: cardelean@umfcluj.ro

Ioana Alina Cîmpean– Administrator financiar
Tel: +40-374834179; 0264-597256 int. 2179
e-mail: ioana.cimpean@umfcluj.ro

Florina Cătalina Hlatca– Administrator financiar
Tel: +40-374834196; 0264-597256 int. 2196
e-mail: florina.hlatca@umfcluj.ro

Daniela Corina Rus– Administrator financiar
Tel: +40-374834175; 0264-597256 int. 2175
e-mail: dana.rus@umfcluj.ro

Rada Maria Țifrea– Administrator financiar
Tel: +40-374834175; 0264-597256 int. 2175
e-mail: rada.tifrea@umfcluj.ro

Dorina Burlacu – Administrator financiar
Tel: +40-374834196; 0264-597256 int. 2196

e-mail: dorina.burlacu@umfcluj.ro

 

BIROUL DE PROIECTE DE CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE

Emanuela Călina Retișan – Șef birou
Tel: +40-374834188; 0264-597256 int. 2188
e-mail: calina.retisan@umfcluj.ro

Olivia Despina Bica– Administrator financiar

Tel: +40-374834140; 0264-597256 int. 2140
e-mail: despina.bica@umfcluj.ro