Pentru site-ul vechi al Universității vă rugam sa accesați OLD.UMFCLUJ.RO

Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj- Napoca pregăteşte specialişti în domeniul medico-farmaceutic capabili să performeze cu succes în orice sistem de sănătate din lume. Absolvenții noștri devin clinicieni capabili să practice la cel mai înalt nivel această profesie nobilă, să identifice și să răspundă întrebărilor fundamentale ale prevenirii şi tratării tuturor patologiilor, pentru a oferi servicii de sănătate de înaltă calitate.

Absolvenţii Universităţii obţin în mod constant cele mai bune rezultate la examenul de intrare în rezidențiat şi rezultate foarte bune la concursurile internaționale de ocupare a posturilor profesionale.

Pregătim cercetători performanți, care mâine vor oferi, poate, soluții pentru problemele existente astăzi, în planul cercetării ştiinţifice.

Accesul la studiile oferite de UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj – Napoca este deschis cetăţenilor români şi străini, respectând principiul egalităţii de şanse, în conformitate cu organizarea internă bazată pe criterii de competenţă profesională, integritate morală şi ataşament faţă de Universitate. Universitatea noastră se angajează la diversitate culturală şi etnică. Persoanele din medii diferite având interese diferite sunt încurajate să se dezvolte împreună într-o atmosferă profesională sigură.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca asigură pregătirea pentru următoarele programe de studiu în cadrul celor 3 facultăţi:

 

Facultatea de Medicină

  • Medicină (cu durata studiilor de 6 ani) – 360 credite
  • Asistenţă Medicală Generală (cu durata studiilor de 4 ani) – 240 credite
  • Radiologie şi Imagistică (cu durata studiilor de 3 ani) -180 credite
  • Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (durata studiilor de 3 ani) –180 credite

 

Facultatea de Medicină Dentară

  • Medicină Dentară (cu durata studiilor de 6 ani) – 360 credite
  • Tehnică dentară (cu durata studiilor de 3 ani) – 180 credite

 

Facultatea de Farmacie

  • Farmacie (cu durata studiilor de 5 ani) – 300 credite
  • Nutriţie şi Dietetică (cu durata studiilor de 3 ani) – 180 credite

 

La concursul de admitere, pentru toate programele de studiu, se pot înscrie atât cetăţenii români, care sunt absolvenţi de liceu, au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat, indiferent de anul în care au absolvit liceul şi au susţinut examenul de bacalaureat, cât şi cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare.

Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în ţările de domiciliu se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei, înainte de înscrierea candidaților la concursul de admitere, fiecare candidat având obligația de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaștere a studiilor.

La admiterea în toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba română, cetățenii străini au obligația să prezinte un certificat de competență lingvistică pentru limba română, eliberat de către instituții abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Candidații vor încărca documentele necesare dosarului de înscriere, conform cerințelor din platforma online.

Dosarele candidaților vor fi verificate și avizate de către o comisie special constituită, numită de către Consiliul de Administrație.