Misiune, Viziune, Valori

Școala medicală clujeană înseamnă tradiție și profesionalism, puse în slujba sănătății oamenilor. De-a lungul istoriei sale, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca și-a îndeplinit misiunea, formând zeci de generații de medici și farmaciști valoroși și devotați profesiunii alese. Numele nostru este un brand al orașului în care trăim, iar modul în care acest nume este perceput de comunitate este rezultatul anilor de eforturi și dăruire a dascălilor și totodată a absolvenților și studenților școlii de medicină și farmacie clujene.Astfel, misiunea noastră este promovarea performanţei academice în formarea de profesionişti din domeniul sănătății, care să se poată integra cu succes pe piaţa muncii din sistemele de sănătate globale.De asemenea, obținerea performanței în cercetare şi creşterea vizibilității internaţionale a Universității este fără îndoială un deziderat esenţial, a cărui realizare va permite validarea viziunii propuse.

Misiunea universităţii evoluează în permanență, în relaţie cu evoluţia accelerată a societăţii bazată pe cunoaştere, a ştiinţelor exacte şi a celor biologice, în particular a științelor medicale, precum şi a noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare.

Pentru a putea atinge viziunea și a o transforma în realitate, ne concentrăm pe definirea clară a sistemului de valori fundamentale și pe consolidarea unui brand puternic al universității noastre.

Valorile de bază pătrund în cultura noastră organizațională și servesc drept principii directoare pentru modul în care ne construim imaginea și ne asumăm provocările. Aceste valori sunt reflectate în guvernanța universității și în normele care ne vor ghida în drumul nostru spre atingerea viziunii propuse. UMFIH se bazează pe valorile fundamentale pe care multe universități europene le-au convenit în Magna Charta Universitatum.

Universitățile medicale operează într-un domeniu în care definirea, comunicarea și adoptarea valorilor fundamentale sunt deosebit de importante, acestea determinând modul în care lucrăm, cum ne raportăm între noi și cum interacționăm cu societatea. Pe lângă autonomia universitară și libertatea academică, UMFIH trebuie să respecte ca valori fundamentale: profesionalismul, onestitatea, responsabilitatea, implicarea, transparența, egalitatea de șanse și meritocrația.

Privim înapoi cu mândrie, privim înainte cu responsabilitate!