Decontarea taxelor referitoare la obținerea atestatului de limbă străină

În conformitate cu Hotararea C.A. din data de 08.04.2014, cadrele didactice ale UMF „Iuliu Hațieganu” pot solicita decontarea atestatului de limbă străină (engleză/franceză) în urmatoarele condiții:

 1. Cererea pentru decontarea taxelor va fi vizată de către decanat și va certifica faptul că persoana care solicită decontarea taxelor referitoare la obținerea atestatului de limbă străină predă la secțiile engleză sau franceză dupa caz.
 2. Se achită personal cursurile în vederea obținerii atestatului de limbă străină engleză/franceză.
  • Factura și chitanța vor fi emise pe numele universității.
  • Cumpărător: Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu”
  • Cod fiscal: 4288047
  • Sediul: Str. Victor Babeș, nr. 8, Cluj-Napoca,
  • Județul: Cluj
  • Contul: RO43TREZ21620F330800XXXX
  • Banca: Banca Nationala, Trezoreria Cluj
 3. După obținerea atestatului se poate solicita decontarea taxelor.

 

Decontarea se va face pe baza existenței facturii și a chitanței cu care au fost achitate taxele (în original), a copiei după certificatul de atestare, a copiei actului adițional la contractul de muncă, a cererii aprobate de Directorul General.