Pentru site-ul vechi al Universității vă rugam sa accesați OLD.UMFCLUJ.RO

Prorectorat Dezvoltare Academică şi Administraţie Universitară

Prof. Dr. Sorin Claudiu Man

Membru Senat, Prorector
  • 0264-406838
  • 0264-5972562101
  • 0374-834101
  • claudiu.man@umfcluj.ro
  • prorectoratdezv@umfcluj.ro

Prorectoratul pentru Dezvoltarea Academică și Administrație Universitară are în atribuții conducerea Comisiei pentru Probleme Sociale Studenţești și a Comisiei de Acordare a Sporurilor.

Prorectorul de dezvoltare academică și administrație universitară coordonează activitățile social administrative prin:

  • coordonarea activităților de cazare a studenților în cămine, alături de Directorul General Administrativ și reprezentanții studenților
  • coordonarea activităților legate de acordarea de burse studențești, burse sociale, burse de merit etc. alături de Directorul general Administrativ și reprezentanții studenților
  • evaluarea, alături de Directorul General Administrativ, a stării patrimoniului universității

Prorectorul de dezvoltare academică și administrație universitară elaborează anual Planul Operațional și Structura anului universitar.

 

Date de contact

Adresa Prorectorat: Str. Victor Babeş nr. 8, et. V, 400012 Cluj-Napoca

Tel: 0264-406838, 0264-597256 int. 2101, 0374-834101

E-mail: prorectoratdezv@umfcluj.ro

 

Secretariat

Amalia Oanță

e-mail: aoanta@umfcluj.ro

Programul de audiențe este în fiecare luni între orele 13:00 – 14:00.

 

Înscrierea în audiență se face telefonic, la numerele afișate mai jos, sau prin formularul de audiență care îl puteți puteți descărca din atașament.