Prorectorat științific

Mihaela Felicia Băciuţ

Prorector
 • 0374 834103
 • 0264-597256int. 2103
 • mbaciut@umfcluj.ro

Prorectoratul are în responsabilitatea sa toate aspectele organizatorice care privesc activitatea științifică și de cercetare desfășurate în universitate sau în colaborare cu alte instituții de profil, precum și câteva structuri-cheie legate de aceste activități – Biblioteca „Valeriu Bologa”, Editura Universitară Medicală „Iuliu Hațieganu”, Revista „Medicine and Pharmacy Reports” și Librăria „Victor Papilian”.

Secretariatul Prorectoratului Stiintific
Adresa: Str. Victor Babeş nr. 8, et. V, cam. 506, 400012, Cluj-Napoca
E-mail: prorectoratstiintific@umfcluj.ro
Telefon: 0374.834.103 ; 0264-597256 int. 2103

Secretariatul Comisiei de etică a Cercetării Ştinţifice: Ec. Adriana Miron
Adresa: Str. Victor Babeş nr. 8, et. VI, 400012, Cluj-Napoca
E-mail: etica.cercetare@umfcluj.ro
Telefon: 0264-597256 int. 2120

 

Consiliul Ştiinţific

Este structura de coordonare a activităţii de cercetare ştiinţifică la nivel de universitate. Organism consultativ permanent, elaborează planul de cercetare ştiintifică din universitate împreună cu Prorectoratul Științific. Consiliul Ştiinţific este prezidat de prorectorul responsabil cu cercetarea științifică și are atribuții multiple conform Cartei.

Componența Consiliului Ştiinţific:

Președinte

 • dr. Mihaela Băciuţ

Membri

 • dr. Mândra Badea
 • dr. Dan Dumitraşcu
 • dr. Adriana Filip
 • dr. Nadim Al-Hajjar
 • dr. Mihaela Hedeşiu
 • dr. Alexandru Irimie
 • dr. Cristina Iuga
 • dr. Laurian Vlase

 

Comisia de etică a Cercetării Ştinţifice

Are ca misiune supravegherea respectării principiilor de etică în cercetarea științifică desfășurată pe subiecți umani și pe animale de experiență.

Componenţa Comisiei de Etică a Cercetării Ştinţifice:

Presedinte

 • dr. Felicia Loghin

Membri

 • CS II Andreea Fărcaș-Călugăru
 • Șef lucr. dr. Maria Neag
 • Cornelia Popovici
 • dr. Adrian Todor
 • Șef lucr. dr. Orsolya Sarpataki
 • Loredana Szakacs

Secretariat

 • Adriana Miron

Informații privind obținerea avizului Comisiei de etica a cercetării științifice găsiți la resurse.
Regulamentul Comisiei de etică a cercetării științifice îl găsiți în atașament.
Rapoartele Comisiei de Etică a Cercetării Științifice pentru anii 2014-2020 le găsiți în atașamente.

 

Departamentul de Monitorizare a Activității Științifice

Își desfășoară activitatea în cadrul Prorectoratului Științific și are rolul de a facilita procesul de evaluare a activității de cercetare din Universitate.

Director DMAS: Conf. Dr. Oana Almasan
E-mail:  oana.almasan@umfcluj.ro

 

Documente în atașament:

 • Strategia cercetării UMFIH 2020-2024
 • Instrucțiuni privind depunerea documentației necesare pentru rambursarea parțială din veniturile proprii ale universității a taxei de publicare în reviste de specialitate Q1 prima cuartilă

 

Resurse