1. Rankinguri

 

1.1. Clasarea Universității în rankinguri internaționale (2020-2023)

1.2. Clasarea Universității în Metarankingul universitar (2016-2020)

 

  1. Certificări, acreditări, evaluări

 

2.1. Evaluări externe

2.1.1. Evaluări instituționale externe – internaționale

2.1.2. Evaluări și acreditări de program – internaționale

În anul 2019 programul de studii universitare de licență Medicină din cadrul Facultății de Medicină a fost evaluat de AMSE (Asociația Școlilor de Medicină Europene) și ASIIN (Agenția pentru Acreditarea Programelor de Studiu în Inginerie, Matematică și Științe Naturale), ambele cu sediul în Germania.  În urma acestui proces a fost obținută acreditarea internațională a programului.

2.1.3. Evaluări instituționale externe – naționale

2.1.4. Evaluări externe de program/domeniu – naționale

2.2. Evaluări interne

UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a dezvoltat și perfectat un sistem complex de evaluare academică, care utilizează multiple surse de feedback. Acesta constă în evaluarea semestrială a activității didactice, evaluarea anuală a programelor de studiu de către absolvenți, evaluarea anuală a Școlii Doctorale de către doctoranzi, lectori ai cursurilor doctorale și conducători de doctorat, precum și evaluarea programului de pregătire în rezidențiat.

2.2.1. Evaluarea semestrială a activității didactice de către studenții de la nivel licență

2.2.2. Evaluarea programelor de studiu de către absolvenți

2.2.3. Evaluarea multidimensională a Școlii Doctorale

2.2.4. Alte procese de evaluare internă

 

  1. Rezultate ale evaluărilor

 

3.1. Autoevaluarea anuală a activității cadrelor didactice

3.2. Documente privind asigurarea calității

3.3. Legături utile pentru domeniul asigurării calității