Despre Program

În 13 octombrie 2016, Guvernul României şi guvernele Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului – ca state donatoare, au semnat Memorandumul de Înţelegere pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021, prin care României i se alocă fonduri în valoare de 254,560,000 euro.

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acoperă mai multe programe de finanţare, care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării între statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) și cele 15 țări beneficiare (Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria).

Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021

Programul ESAYEP este destinat consolidării relaţiilor bilaterale între România şi statele donatoare prin intermediul proiectelor de cooperare, a mobilităţilor, a producerii de rezultate comune, a cunoaşterii şi înţelegerii reciproce, si urmareste:

 • Îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei educaţiei şi formării;
 • Mobilitatea de învăţare a studenţilor şi a personalului din învăţământul universitar între ţările donatoare şi ţările beneficiare;
 • Cooperarea şi parteneriatele între educaţie şi piaţa muncii;
 • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

          şi acordă o atenţie specială:

 • formării şi educaţiei în învăţământul profesional și tehnic (inclusiv şcoli postliceale);
 • mobilităţilor studenţilor şi personalului din învăţământul universitar;
 • incluziunii sociale în învăţământul preuniversitar;
 • educaţiei pentru democraţie şi cetăţenie;
 • îmbunătăţirii situaţiei populaţiei Roma.

Se finanţează:

 • Vizite pregătitoare;
 • Proiecte de mobilitate bilaterală;
 • Proiecte de cooperare strategică sau de mică anvergură;
 • Proiecte naţionale care consolidează cooperarea între şcoli VET şi companii;
 • Proiecte naţionale pentru asigurarea unei incluziuni efective a copiilor Roma în şcoală.

Programul, care a demarat în 2017 si se va încheia în 2024 este destinat urmatoarelor 4 sectoare:

 1. Invatamant Superior
 2. Educatie scolara

3.Invatamant Profesional si Tehnic

 1. Comunitatea Roma

Pentru Invatamantul Superior, rezultatele asteptate la finalul perioadei sunt:

R 1 –  îmbunătăţirea aptitudinilor şi competenţelor studenţilor şi personalului din învăţământul superior – prin mobilități de învățare

 • 550 studenţi români
 • 50 studenţi din statele donatoare
 • 300 cadre didactice din România
 • 100 cadre didactice din statele donatoare

R2 – consolidarea cooperării instituţionale, bazate pe nevoi comune, în domeniul învăţământului superior

 • 20 rezultate intelectuale comune
 • 5 articole ştiinţifice comune
 • 20 evenimente comune
 • 500 studenţi & cadre didactice implicate

Începand cu 2016, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale a fost desemnată ca Operator de Program pentru Programul Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), finanțat prin Mecanismul Financiar al SEE 2014-2021.

Important:

Ghidul candidatilor : mobilitati SEE_2019

http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2019/09/GUIDE_Mob_2019_EN_rev.pdf

Ghidul candidatilor: vizite pregatitoare_2017

http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2017/11/Applicants-Guide-2017_EN.pdf

SEE 2017

Informatii pentru studenti

 • Regulament mobilitati
 • Selectie
 • Pasi de urmat
 • Cuantumul bursei SEE
 • Formulare
 • Rezultate selectie: Runda 1a; Runda a 2-a,
 • Contact

Informatii pentru staff:

 • Regulament mobilitati
 • Apeluri la candidaturi
 • Selectie
 • Pasi de urmat
 • Cuantumul bursei SEE
 • Formulare
 • Rezultate selectie
 • Contact

SEE 2018

Informatii pentru studenti Regulament mobilitati

 • Selectie
 • Pasi de urmat
 • Cuantumul bursei SEE
 • Formulare
 • Rezultate selectie: Runda 1a; Runda a 2-a,
 • Contact

 

Apel la candidaturi 2020-2021

 

Evenimente:

Fişă informativă:

Legături utile

http://www.eea4edu.ro/ghiduri_he_2019/

http://www.eea4edu.ro

Galerie foto

Testimoniale