Ce este Erasmus+?

Programul Erasmus+ este cadrul european de cooperare în domeniul educaţiei, formării practice, tineretului și sportului, fiind o investiţe în cunoaștere, pentru dobândirea de aptitudini și competenţe de care să beneficieze persoanele, instituţiile, societatea în ansamblul ei.

Informaţii detaliate privind obiectivele și trăsăturile programului, oportunităţile de finanţare pentru diferite forme de cooperare se regăsesc pe site-ul Agenţiei Nationale Pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și Formării Profesionale (ANPCDEFP) la adresa:

www.erasmusplus.ro

Studenții și doctoranzii pot efectua următoarele tipuri de mobilități:

Mobilitate de stagiu a studenților  = perioadă de pregătire practică sau de cercetare de minim 2 luni, maxim 12 luni/ciclu de studiu, petrecută de studenții UMFIH la o instituție parteneră/organizație gazdă

Mobilitate de stagiu a doctoranzilor = perioadă de pregătire practică sau de cercetare, petrecută de doctoranzii UMFIH la o instituție parteneră/organizație gazdă

·        de lungă durată (2-12 luni)

·        de scurtă durată (5-30 zile)

 

Mobilitate de studiu a studenților = perioadă cuprinsă între minim 2 luni și maxim 12 luni/ciclu de studiu scurt, respectiv maxim 24 luni/ciclu de studiu lung, petrecută de studenții UMFIH într-o universitate parteneră în cadrul Programului Erasmus+

 

Personalul din învățământul superior poate efectua următoarele tipuri de mobilități:

Mobilitate cu scop de predare = perioadă cuprinsă între 2 zile și 2 luni (minim 5 zile, în cazul Țărilor Partenere), petrecută de un cadru didactic angajat al unei instituții de învățământ superior într-o universitate/ instituție parteneră în cadrul Programului Erasmus+, cu scop de a preda minim 8 ore, în baza unui acord inter-instituțional
Mobilitate cu scop de formare = perioadă cuprinsă 2 zile și 2 luni (minim 5 zile, în cazul Țărilor Partenere), petrecută de un angajat al unei instituții de învățământ superior într-o instituție parteneră în cadrul Programului Erasmus+, cu scop de formare/perfecționare/dezvoltare profesională