Prorectorat Asigurare calitate și Relații internaționale

Prof. Dr. Radu Nicolaie Oprean

Prorector
  • 0264-597256int. 2127
  • 0374-834127
  • prorectoratevaluare@umfcluj.ro

Date de contact

Adresa: Str. Victor Babeș nr. 8, et. V, 400012 Cluj-Napoca
Telefon: 0264-597256 int. 2127, 0374834127
e-mail: prorectoratevaluare@umfcluj.ro

Secretar

Laura Varga
e-mail: lcondurachi@umfcluj.ro

Prorectorul este președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, având în componență următorii membri (conform HS 7/ 28.05.2020, pct. 19):

  • Prof. dr. Fodor Daniela, din partea Facultății de Medicină
  • Conf. dr. Oniga Smaranda, din partea Facultății de Farmacie
  • Conf. dr. Soancă Andrada, din partea Facultății de Medicină Dentară
  • student Tudor Andrei Ilie, din partea Organizației Studenților Mediciniști din Cluj – începând cu anul universitar 2021-2022.

Prorectoratul are ca responsabilități elaborarea sistemului de evaluare și asigurare a calității în Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin, Prorectoratul este sprijinit de Departamentul de Asigurare a Calității, Departamentul de Relații Internaționale, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității și de alte comisii aprobate de Senat, precum și de Biroul de Incluziune, Diversitate și Egalitate de Șanse.