Învăţământul postuniversitar medical şi farmaceutic asigură specializarea şi perfecţionarea personalului cu studii superioare în domeniu, în vederea dobândirii/îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini, necesare creşterii calităţii asistenţei medicale şi nivelului de performanţă în domeniul respectiv.

Învăţământul postuniversitar medical şi farmaceutic este coordonat de către Ministerul Educației, împreună cu Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România, Colegiul Farmaciştilor din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România, etc.

Cursurile postuniversitare oferite de UMFIH conturează o bogată ofertă de educaţie medicală continuă și reprezintă liantul permanent dintre absolvenţii deveniţi practicieni şi Alma Mater.

Formele de învăţământ postuniversitar medical oferite de universitatea noastră cuprind:

  • programe postuniversitare;
  • cursuri postuniversitare de perfecţionare;
  • cursuri postuniversitare de pregătire în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare.

Activităţile de educaţie medicală continuă sunt cuantificate prin unităţi de creditare, denumite Credite de Educaţie Medicală Continuă (credite EMC), respectiv Credite de Educaţie Farmaceutică Continuă (credite EFC). Aceste credite sunt acordate de către colegiile profesionale din România.

Creditele obţinute de medici, medici dentiști şi farmacişti, în urma participării la activităţile de Educaţie Medicală/Farmaceutică Continuă, contribuie la alcătuirea punctajului profesional al acestora.

Cursurile susținute în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare reprezintă o formă de pregatire postuniversitară în domenii tehnice, diagnostice sau terapeutice, complementare unor specialități medico-farmaceutice.

Atestatul de studii complementare se obține numai de către medicii sau farmaciştii specialiști sau primari, după efectuarea unui program de pregătire aprobat de Ministerul Sănătății și după promovarea examenului final.

La finalul oricărui curs se face o evaluare cu calificativul admis sau respins şi se eliberează un certificat care atestă participarea la curs.

 

Date de contact

Prorector:
Prof. dr. Nicolae Crișan
tel.: 0374-834102, 0264-597256, int. 2102
e-mail: nicolae.crisan@umfcluj.ro

Secretariat
Simona Iclozan
e-mail: cursuripostuniversitare@elearn.umfcluj.ro , siclozan@umfcluj.ro
tel.: 0374-834112, 0264-597256, int. 2112

Program cu publicul
Luni – joi, între orele 11:00-15:00