Prorectorat rezidențiat și cursuri postuniversitare, activitate de ambulator și spital

Prof. dr. Nicolae Crișan

Prorector
  • 0374-834102
  • 0264-597256int. 2102
  • nicolae.crisan@umfcluj.ro
  • prorectoratpostuniversitar@umfcluj.ro

Rezidenţiatul reprezintă astăzi un ciclu distinct de studii universitare. Oferta de studii postuniversitare a universităţii s-a amplificat constant în ultimii ani. Aceste motive au constituit argumentele înfiinţării acestui prorectorat, cu rol coordonator pentru segmentele de studiu rezdenţiat şi cursuri postuniversitare.

 

Obiectiv general

  • Validarea în practică a misiunii fundamentale a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” de a forma profesioniști în sănătate capabili să ofere servicii medicale la cele mai înalte standarde aducând plusvaloare comunității.

 

Obiective specifice

  • Dezvoltarea armonioasă și integrată a activităților educative și practice medicale într-un centru universitar medical modern.
  • Desfășurarea unui act medical de calitate care să aducă plusvaloare comunității.
  • Stimularea educației medicale continue.
  • Pregătirea rezidenților și specialiștilor pentru a practica o medicină modernă, la standarde înalte, adaptate nevoilor de sănătate ale societății.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin, prorectoratul este sprijinit de Comisia de rezidențiat și învățământ postuniversitar. (atașat)

Directori de departament la Prorectoratul pentru rezidențiat și studii postuniversitare, activitate de ambulator și spital

Nr. crt.Departament prorectoratGrad/Nume și prenume
1Departament RezidențiatProf. dr. Doina Todea
2Departament activitate clinică și relații cu spitaleleProf. dr. Marcel Tanțău
3Departament Studii postuniversitareProf. dr. Horațiu Rotar

 

Secretariat

prorectoratpostuniversitar@umfcluj.ro

Roxana Incze
tel: 0374-834237, 0264-597256, int. 2237
e-mail: rincze@umfcluj.ro

Simona Iclozan
tel.: 0374-834112, 0264-597256, int. 2112
e-mail: siclozan@umfcluj.ro

 

Program cu publicul

Luni – joi, între orele 11:00-15:00