Direcția Achiziții Publice 

Direcția Achiziții Publice  din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, înfiinţat in 2006, s-a reorganizat în 2016 si funcţionează în prezent în baza Legii 98/2016 privind achizitiile publice, HG 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor, Legea 101/2016 privind  soluționarea contestatiilor depuse în cadrul procedurilor de achiziție publica.

Misiune

  • Asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică
  • Asigurarea utilizării eficiente a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire
  • Garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea agenţilor economici interesaţi de colaborarea cu Universitatea de Medicină şi Farmacie

 

Director achiziții Ing. Nicoleta Albu

Telefon: 0264-597256 int. 2430 sau direct 0374834430
E-mail:  nalbu@umfcluj.ro
Adresa: Str. Victor Babeș nr. 8, etaj II, 4000012 Cluj-Napoca