Serviciul Resurse Umane

  • Coordonează, monitorizează activitatea și acordă consultanță structurilor din subordine.
  • Asigură evidența dosarelor de personal, evaluarea anuală a performanțelor profesionale, promovarea în funcție sau acordare grad profesional/treaptă profesională, desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactic auxiliare și nedidactice, întocmirea și eliberarea documentelor privind  încadrarea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă, întocmirea legitimațiilor de serviciu;
  • Menține, dezvoltă și actualizează procedurile și documentele specifice sistemului de management al calității.
  • Asigură întocmirea și raportarea situațiilor statistice solicitate.
  • Acorda consultanță salariațiilor în limita competențelor postului.

 

Serviciul Resurse Umane are în subordonare:

  • Biroul Contracte de Muncă, Legislatie – șef birou Pop Mihaela Angela
  • Birou Gestionare Dosare Personal – șef birou Toșa Mihaela Carmen
  • Birou Analiză, Evaluare și Pregătire Profesională – șef birou Chilat Alina Lavinia

 

Șef serviciu: Dan Andreea
Tel: 0374834164
E-mail: andreea.nagy@umfcluj.ro