Pentru site-ul vechi al Universității vă rugam sa accesați OLD.UMFCLUJ.RO

Responsabilitate socială

Universitățile sunt un motor important al societății, care contribuie la dezvoltarea acesteia prin  două misiuni importante: educația și cercetarea, la care se adaugă și responsabilitatea socială.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca are o implicare activă în comunitate, încercând să contribuie continuu la îmbunătățirea mediului social. Consolidarea responsabilității sociale și a relației universității cu comunitatea s-a realizat prin intermediul unor inițiative și proiecte derulate în folosul acesteia.

Cele două direcții pe care le-a susținut UMF „Iuliu Hațieganu” prin proiectele derulate de-a lungul timpului sunt, pe de o parte, sprijinirea studenților care provin din medii defavorizate, cu posibilități financiare reduse, iar pe de altă parte, susținerea elevilor din mediul rural pentru a avea acces la învățământul superior.

În perioada pandemiei, universitatea noastră a pus la dispoziția studenților noștri cu posibilități finaciare reduse 100 de tablete, cu titlu gratuit, pentru a le faciltate participarea la activitatea didactică desfășurată în sistem on-line.

Începând cu anul universitar 2023, universitatea asigură servirea mesei de prânz, gratuit, studenților cu burse sociale, la cantina universității. Inițiativa face parte dintr-un program mai amplu al UMF „Iuliu Hațieganu”, care vizează creșterea echității sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, încurajarea și pregătirea tinerilor cu potențial, care provin din medii defavorizate, în special cei din mediul rural, să urmeze o universitate de medicină și farmacie.

În cadrul a două proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) au fost asigurate burse sociale pentru studenții din grupul țintă cu domiciliul în mediul rural.

Prin intermediul a patru proiecte de dezvoltare instituțională, derulate în perioda 2020-2023, a fost asigurată susținerea studenților care provin din medii dezavantajate și cu venituri reduse, dar și a elevilor din mediul rural și orașele cu mai puțin de 10.000 de locuitori. Astfel, mai mulți tineri au primit sprijin financiar prin intermediul unor burse sociale, cursuri de formare pentru studenți in domenii transversale (soluționarea de probleme, comunicare asertivă, managementul stresului, luarea deciziilor și asumarea responsabilității, managementul timpului etc), sesiuni de consiliere și orientare în carieră precum și prezentarea ofertei educaționale a universității elevilor de liceu, dar si oferirea de materiale de informare și promoționale.