INTEGRITY- Diversitate, incluziune și egalitate de șanse la UMF „Iuliu Hațieganu”

În cadrul proiectului, elevilor din cinci licee din mediul rural și orașe sub 10.000 de locuitori din regiunile Nord-Vest și Centru li s-a prezentat oferta educațională a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, fiind îndrumați spre învățământul superior din domeniul medical.

Un obiectiv important al proiectului, care se derulează în 2023, este creșterea șanselor la învățământ superior a 50 de liceeni din mediul rural, din regiunile Nord-Vest și Centru, prin participarea la cursuri de pregătire online la materiile de examen, chimie și biologie. Activitățile au fost derulate de cadre didactice și studenți de la cele trei facultăți din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu”.

Pentru această campanie, universitatea încheie protocoale de colaborare cu Inspectoratele Școlare Județene pentru a idetifica școlile care corespund criteriilor de finanțare.

În cadrul acestui proiect, o atenție specială se acordă promovării locurilor speciale alocate studenților care provin din licee situate în mediul rural, domeniilor prioritare de dezvoltare ale României, a tinerilor proveniți din sistemul de protecție socială și romi, precum si conditiilor pe care aceștia trebuie sa le indeplineasca la examentul de admitere.

În cadrul proiectului a fost înființat Centrul INDES, care are ca scop promovarea egalității de șanse, a nediscriminării și a incluziunii sociale în rândul personalului și studenților universității. Dezvoltarea centrului reprezintă un punct cheie în alinirea universitătii noastre la standardele europene. Pe de o parte, organizarea unui schimb de experiență cu specialiști din alte universități europene de prestigiu care împărtășeasc exemple de bune practici din instituțiile din care provin va contribui la creșterea calității serviciilor oferite de către angajații centrului în probleme specifice incluziunii, egalității de șanse și nediscriminării. Pe de altă parte, cu sprijinul experților străini se vor realiza materiale promoționale pentru centru și vor fi organizate în cadrul universității trei workshop-uri de conștientizare pentru 20 cadre didactice, 10 persoane din rândul personalului didactic auxiliar, respectiv 60 de studenți.

De asemenea, 75 de studenți aflați în situații de risc au participat la sesiuni de dezvoltare a unor competențe transversale, cu scopul de a facilita integrarea în mediul academic și accesul acestora pe piața muncii. Tot în cadrul proiectului INTEGRITY, 100 de studenți aflați în situații de risc de abandon școlar au primit stimulente financiare.

Pentru a eficientiza campania, universitatea a încheiat protocoale de colaborare cu Inspectoratele Scolare Județene. Elevilor li s-au distribuit materiale promoționale și li s-a prezentat oferta educațioanlă a universității noastre. O atenție specială s-a acordat promovarii locurilor speciale alocate tinerilor care provin din licee situate în mediul rural, domeniilor prioritare de dezvoltare ale Romîniei, a celor proveniți din sistemul de protecție socialăși romi, precum și condițiilor minimale pe care aceștia trebuie să le îndeplinească la examentul de admitere.

În această perioadă, în cadrul proiectului s-au derulat și cursuri de pregătire online la biologie și chimie, pentru elevii incluși în grupul țintă, cu scopul de a le crește șansele de reușită la exemenul de admitere în cadrul UMF „Iuliu Hațieganu”.

Proiectul și-a propus și derularea de cursuri de softskills pentru 75 de studenți de la toate facultățile, aflați în situații de risc. Astfel, tinerii pot urma cursuri de comunicare și interacțiune socială, creșterea stimei de sine, construirea unei imagine publice și a unui brand personal, cu scopul de a facilita o integrare mai ușoară pe piața muncii, după finalizarea studiilor.

În același timp, 100 de studenți din cele 3 facultăți, aflați în situații de risc și abandon univeristar, care provin din medii defavorizate, vor primi stimulente financiare.

În ceea ce privește managementul proiectului, fondurile provin din Fondul de Dezvoltare Instutuțională pe anul 2023, respectiv din contribuție proprie.