Biblioteca „Valeriu Bologa”

În scopul asigurării bunei desfăşurări a activităţii didactice şi de cercetare, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” dispune de una dintre cele mai valoroase biblioteci medicale din ţară, Biblioteca „Valeriu Bologa”.

Pe linia tradiţiei de peste două secole a învăţământului medical clujean, Biblioteca „Valeriu Bologa”continuă o îndelungată activitate bibliografică. Prima şcoală medicală din Transilvania, înfiinţată la sfârşitul secolului al XVIII-lea la Cluj, Institutul Medico-Chirurgical, a avut bibliotecă proprie şi un buget anual de achiziţii. Odată cu înființarea Universității Regale Maghiare (1872), Institutul a fost înglobat în Facultatea de Medicină, iar colecțiile sale au fost moștenite de Biblioteca Universitară.

La sfârşitul Primului Război Mondial, în urma Unirii Transilvaniei cu România, Universitatea maghiară „Francisc Iosif” a fost transformată în Universitate românească. Bibliotecile catedrelor Facultăţii de Medicină şi-au îmbogăţit colecţiile cu tratate şi cursuri universitare tipărite în limba română. Unele dintre cele mai valoroase filiale au fost reprezentate de Biblioteca Institutului de Igienă (aprox. 40.000 de volume în 1940) şi Biblioteca Institutului de Istoria Medicinei. Cea din urmă era înzestrată cu lucrări de istoria medicinei universale şi româneşti, istoria ştiinţelor sau ştiinţe auxiliare istoriei medicinei, dar şi cu un fond de carte veche (secolele XVI-XVIII).

În urma reformei învăţământului superior din 1948, Facultatea de Medicină a Universităţii româneşti „Regele Ferdinand I” a fost transformată în institut de învăţământ superior, respectiv Institutul de Medicină şi Farmacie. Acesta a dobândit, începând din anul 1949, o bibliotecă centrală proprie  căreia i s-a încredinţat activitatea tuturor bibliotecilor documentare de pe lângă catedrele şi disciplinele institutului. Biblioteca era coordonată de un Consiliu ştiinţific, organ consultativ, sarcina acestuia fiind de a pune de acord activitatea bibliotecii cu activitatea didactică şi ştiinţifică a institutului.

După anul 1990, Biblioteca Universităţii a intrat într-un amplu proces de modernizare. Totodată, aceasta a luat numele profesorului Valeriu Bologa (1892-1971), primul profesor român de istoria medicinei, eminent dascăl şi bibliofil cu o bogată experienţă de cercetare ştiinţifică şi publicistică.

Biblioteca „Valeriu Bologa” deține un fond de carte estimat la aproximativ 120.000 volume. În prezent există peste 8.000 de utilizatori activi. Biblioteca este în întregime informatizată, fondul documentar activ se poate regăsi online. Toate operațiile de catalogare, înregistrare cititori și tranzacții de împrumut se realizează prin sistemul integrat Liberty 5. Aproximativ 90% din  fondul de publicaţii este în acces liber la raft, cărţile fiind aranjate după sistemul clasificării NLM (National Library of Medicine a SUA), în ordinea specialitaţilor medicale, de la cele preclinice la clinice. Sălile de lectură pun la dispoziţia utilizatorilor peste 400 de locuri iar 35% dintre acestea dispun de calculatoare conectate la reţeaua universităţii.

 

Colecţia Bibliotecii „Valeriu Bologa” este distribuită în două locaţii:

 1. Sediul Central de pe str. Victor Babeș nr. 8:
 • etajul 3: cărţi medicale de referintă; cărţi medicale româneşti şi străine din domeniul clinic (cotele WA-WZ).
  • 125 locuri la sala de lectură
  • 8 locuri la calculatoare
 • etajul 4: cărţi medicale româneşti şi străine din domeniul preclinic (cotele QD-W); manuale pentru secţiile cu predare în limba engleză şi franceză (CSE şi CSF)
  • 70 locuri la sala de lectură
  • 28 locuri la calculatoare
 1. Sediul de pe str. B. P. Haşdeu nr. 38-66: manuale/cursuri, caiete de lucrări practice pentru secţia română, lucrări de licenţă, teze de doctorat şi reviste româneşti şi străine în format tipărit.
  • 212 locuri la sala de lectură
  • 113 locuri la calculatoare

 

Date de contact

Adresa: str. Victor Babes, nr. 8
400012 Cluj-Napoca, România
Tel: +40-374834215 (secretariat), +40-374834216 (etaj 4), +40-374834217 (etaj 3) sau +40-374834218 (Filiala Hașdeu)
E-mail: bibliotecaumf@umfcluj.ro