ÎMPRUMUTUL DE DOCUMENTE LA DOMICILIU

Orice beneficiar intern sau extern înscris la Bibliotecă poate împrumuta la domiciliu documente de bibliotecă existente în sălile de împrumut, respectând statutul publicațiilor, în următoarele condiții:

 • are permisul valabil
 • nu are nici o carte cu termenul de restituire depășit
 • nu are tarife de întârziere neachitate

Studenții pot împrumuta la domiciliu:

 • până la 15 manuale pe termen de un semestru, sau strict pe durata modului aferent specialității studiate.
 • maximum 3 carți de la raftul liber în același timp, pe o perioadă de maximum 7 zile.

Celelalte categorii de utilizatori pot împrumuta la domiciliu maximum 3 cărți de la raftul liber, pe o perioadă de maximum 7 zile
Excepție fac disciplinele, care pot împrumuta maximum 3 cărți de la raftul liber, pe o perioadă de maximum 14 de zile.

Nu se împrumută la domiciliu:

 • reviste
 • materiale de referință: dicționare, enciclopedii, indexe și baze de date bibliografice
 • cărți străine și românești cu regim de consultare exclusiv la sală
 • documente pe suporturi format electronic (CD-uri, DVD-uri)
 • teze de doctorat

Nerespectarea termenilor de împrumut la domiciliu se penalizează astfel:

 • Nereturnarea cărților de la raftul liber: 5 lei / zi / carte
 • Nereturnarea manualelor: 0,5 lei / zi / manual

Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat.

Anexa Regulament biblioteca

 


 

REZERVĂRI PUBLICAȚII

În vederea reducerii timpului de aşteptare și pentru a vă asigura de disponibilitatea unei publicații, în cazul împrumutului la domiciliu, biblioteca vă oferă posibilitatea de rezervarea prealabilă a documentelor. Rezervarea online a publicaţiilor este o opţiune disponibilă pentru cititorii care posedă permis la biblioteca noastră şi se poate efectua pentru publicaţiile de la raftul liber care se împrumută la domiciliu – GHID PENTRU REZERVAREA PUBLICAŢIILOR

 


 

FURNIZAREA DE DOCUMENTE ȘI REFERINȚE ONLINE

La solicitarea utilizatorilor biblioteca poate să furnizeze prin email documente în format electronic cum ar fi: capitole parţiale din cărţi/manuale/lucrări de licenţă/teze de doctorat, articole, bibliografie la cerere ( în acest caz solicitarea trebuie să conţină subiectul clar, perioada de apariţie a articolelor, scopul pentru care se solicită). Cererile se trimit la adresa de email: referinte@umfcluj.ro

 


 

ELIBERARE ACTE

 

1. FIŞA DE LICHIDARE

La încheierea studiilor universitare, fișa de lichidare eliberată de Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca, trebuie semnată și la Bibliotecă, atestându-se, în acest mod, faptul că studentul nu are publicații nerestituite sau alte restanțe.
Vă rugăm să transmiteți fișa de lichidare completată cu datele Dvs. la adresa bibliotecaumf@umfcluj.ro (Documentele vor fi transmise doar  în format DOC sau PDF).
Dacă apar modificări ale numelui pe parcursul anilor de studiu, vă rugăm să menționați ambele variante.

Modelul pentru fișa de lichidare poate fi descărcat aici:

 

2. ELIBERARE ADEVERINŢE PENTRU CADRE DIDACTICE

 

3. ELIBERARE PERMISE DE BIBLIOTECĂ

În situația în care din motive obiective nu reușiți să ajungeți la bibliotecă, puteți apela la serviciul de eliberare online a permisului de bibliotecă.

 


 

ÎMPRUMUT INTERBIBLIOTECAR

 


 

FOTOCOPIERE, SCANARE, LISTARE