Evaluare activitate didactică

Evaluarea activității didactice de către studenți este un mecanism de asigurare a calității asumat la nivel instituțional, atât de către cadrele didactice, cât și de către studenți. Această evaluare se constituie într-un instrument standardizat de analiză a calității activității didactice, utilizat atât la nivel micro, cât și la nivel macro instituțional, pornind de la însuși cadru didactic până la structurile cele mai înalte de conducere ale universității.

Complementar, evaluarea programelor de studiu de către absolvenți acoperă o arie mai largă de aspecte privind calitatea educației în UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, incluzând criterii precum facilitățile studențești disponibile pe durata studiilor și contribuția programelor de studiu la dezvoltarea personală și profesională a absolvenților.

Prin intermediul acestor evaluări, universitatea noastră se asigură că programele de studiu oferite studenților sunt în armonie cu cerințele actuale de formare necesare pe piața muncii în Domeniul Sănătății, facilitând astfel dezvoltarea competențelor necesare pentru a ajunge specialiști.

Evaluarea activității didactice are loc semestrial și este realizată de către studenții de licență prin completarea online a chestionarelor specifice. Pentru informații detaliate privind modul în care se desfășoară acest proces de evaluare, vă invităm să consultați materialele de mai jos, disponibile în română, engleză și franceză.