Direcția Resurse Umane

Direcția Resurse Umane

Adresa: Str. Victor Babeș Nr. 8, 400012 Cluj-Napoca
Tel: +40-264-597256, +40-264-406825, +40-264-406827
E-mail: resurse@umfcluj.ro

 

 • Aplicarea legislației în vigoare în domeniul resurselor umane, salarizării și burselor studențești.
 • Asigurarea implementării prevederilor legale privitoare la organizarea și desfășurarea concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor contractuale  vacante si temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar  și nedidactic.
 • Emiterea documentațiilor specifice și a înregistrărilor necesare privitoare la încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă (contracte de muncă, decizii,comunicări,informari,adeverințe).
 • Efectuarea și gestionarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale ale salariaților universității, conform legislației în vigoare și în concordanță cu procedurile operaționale aprobate.
 • Gestionarea dosarelor de personal pentru angajații universității.
 • Gestionarea și aplicarea legislației referitoare la depunerea Declarațiilor de avere și interese.
 • Acordarea drepturilor salariale, conform legislației în vigoare, Legea 153/2017.
 • Efectuarea de prognoze privind cheltuielile de personal.
 • Efectuarea corectă și la timp a calculului lunar al drepturilor salariale, emiterea statelor de salarii.
 • Respectarea OUG 158/2005 privitoare la acordarea concediilor și indemnizațiilor.
 • Efectuarea de rapoarte statistice lunare, trimestriale, semestriale si anuale si transmiterea acestora către INS .
 • Elaborarea documentațiilor privind gradul de ocupare pe programe de studii, cu ocazia vizitelor de evaluare ARACIS.
 • Transmiterea registrului de evidență a salariaților REVISAL.
 • Alte sarcini specifice, conform domeniului de competență.

 

Direcția Resurse Umane este organizată astfel :

 1. Serviciul Resurse Umane este direct subordonat Directorului Direcției Resurse Umane. – șef serviciu Dan Andreea
 2. Biroul Salarizare-Burse este direct subordonat Directorului Direcției Resurse Umane. – șef birou Țicrea Roxana

 

Director: Riti Gina
Tel: 0374834164