Prorectorat didactic

Prof. Dr. Carmen Mihaela Mihu

Prorector
  • 0264-597256int. 2266
  • 0374-834266
  • prorectoratdidactic@umfcluj.ro

Prorectoratul Didactic asigură buna desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare și a examenului de promovare în cariera didactică

Prorectoratul Didactic are în subordonare Departamentul dezvoltare curriculară și pregătire pedagogică, Centrul de aptitudini practice și simulare în medicină și Centrul de consiliere psihologică și orientare pentru carieră și Centrul de Competenţe în domeniul Managementului Universitar.

Coordonează, împreună cu decanatele, alcătuirea curriculum-ului specific diverselor specializări din universitate, conform ofertei educaţionale, precum și organizarea și desfășurarea examenului de admitere la studii în universitate, a cursurilor de pregătire pentru admitere și a examenului de simulare.

Contact

Telefon:
0264-597256 int. 2266
0374834266

E-mail: prorectoratdidactic@umfcluj.ro

Adresa:
Str. Victor Babeş nr. 8, et. 5, cam. 508
400012 Cluj-Napoca

Secretar Prorectorat Didactic:
Adriana Muntean