Pentru site-ul vechi al Universității vă rugam sa accesați OLD.UMFCLUJ.RO

Admitere la studii de licență

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca organizează examen de admitere în ciclul universitar de licență la secțiile celor 3 Facultăți: Medicină, Medicină dentară și Farmacie, pentru locurile aprobate de Ministerul Educației și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Pentru candidații naționali, la linia de studiu în limba română admiterea se face prin examen scris în sesiunile din iulie și septembrie (în cazul că rămân locuri disponibile).

Pentru candidații internaționali, la liniile de studiu în limbile engleză și franceză, admiterea se face prin evaluarea performanţelor şcolare şi realizările personale ale candidaţilor.

Întrebări sau solicitări de informații suplimentare pot fi transmise la adresa de e-mail admitere@umfcluj.ro sau la numărul de telefon 0374-834130, de luni până vineri în intervalul orar 08:00-16:00