Admitere la studii universitare de licență

Admitere la ciclul de studii universitare de licență

Facultățile de Medicină, Medicină dentară și Farmacie

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, organizează examen de admitere la ciclul de studii universitare de licență la programele de studii din cadrul celor trei facultăți: Medicină, Medicină dentară și Farmacie, pentru locurile aprobate de Ministerul Educației și în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Pentru candidații la programele de studii în limba română, admiterea se face prin examen scris, în sesiunile din iulie și septembrie (în cazul în care rămân locuri disponibile).

Pentru candidații internaționali, la programele de studii în limbile engleză și franceză, admiterea se face prin evaluarea performanţelor şcolare şi realizările personale ale candidaţilor.

Întrebările și solicitările dumneavoastră pot fi transmise la adresa de e-mail admitere@umfcluj.ro sau la numărul de telefon 0374-834266, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-16:00