Doctorat – Școala Doctorală

Studiile de doctorat reprezintă forma de învăţământ universitar oferită absolvenţilor cu diploma de licenţă care doresc să obţină competenţe suplimentare în domeniul cercetării ştiinţifice. Studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. În Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca se desfăşoară studii doctorale numai pentru doctorat ştiinţific, centrat pe învăţarea prin cercetare, a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în cercetare-dezvoltare şi inovare.

Doctoratul îi va permite studentului cunoaşterea şi aplicarea metodologiei şi a tehnicilor de cercetare, deprinderea exerciţiului comunicării sau publicării la cel mai înalt nivel a rezultatelor cercetării, asumarea responsabilităţii de a elabora un program de cercetare, precum şi abilitatea de a aborda critic realizările altor cercetători.

În spiritul promovat în cadrul procesului Bologna, studiile doctorale reprezintă calea raţională pentru formarea unui tânăr ca cercetător ştiinţific, în care progresul se realizează prin efort de cunoaştere, implicare personală şi dialog constructiv.

UMF „Iuliu Haţieganu” este una dintre universităţile în care cercetarea ştiinţifică are o tradiţie remarcabilă şi care se situează, ca potenţial ştiinţific, între primele universităţi medicale din ţară.

În ultimii ani, universitatea noastră a urcat în primele două poziţii din România ca număr de granturi de cercetare câştigate în domeniul medico-farmaceutic. Dinamismul tinerilor şi valoarea studiilor desfăşurate în universitatea noastră au permis dezvoltarea doctoratelor în cotutelă cu universităţi europene puternice, precum şi publicarea rezultatelor cercetării în reviste internaţionale de prestigiu.

Prin dezvoltarea programelor doctorale prin parteneriat între universităţi, se întăresc legăturile în Aria Învăţământului Superior European şi în Aria de Cercetare Europeană, obiectivul fiind creşterea calităţii produselor cercetării şi recunoaşterea comună a titlurilor.

Studiile universitare de doctorat sunt organizate de IOSUD UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 și reactualizările ulterioare privind aprobarea Codului Studiilor Universitare de Doctorat şi Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat inclus în Carta Universității. În cadrul IOSUD, organizarea studiilor universitare de doctorat se realizează prin intermediul Școlii Doctorale constituită pe trei domenii de activitate și cercetare: medicină, medicină dentară și farmacie.

 

Şcoala doctorală

Şcoala doctorală este o structură instituţională creată în universitate în anul 2005. Are în responsabilitatea sa structurarea şi dezvoltarea curriculei oferite doctoranzilor pentru anul de pregătire universitară avansată, organizarea prezentării şi validarea proiectelor propuse pentru anii de cercetare ştiinţifică, organizarea finalizării tezelor de doctorat prin susţinere publică.

Având un rol formativ către cercetare, Şcoala doctorală este investită, de asemenea, cu identificarea şi punerea în valoare a nucleelor de cercetători formaţi, care doresc şi pot să contribuie la realizarea performanţei de vârf în ceea ce priveşte educaţia specifică oferită tinerilor care doresc să se valideze în domeniul cercetării ştiinţifice.

Şcoala doctorală a UMF „Iuliu Haţieganu” este formată din toţi conducătorii de doctorat şi studenţii la studii universitare de doctorat ai universităţii din cele trei domenii principale: medicină, medicină dentară şi farmacie.

 

Prof. Dr. Nadim Al Hajjar

   Director CSUD

   Program audiențe: În fiecare zi de marţi, de la ora 12:30, la Școala Doctorală, str. Louis Pasteur, nr. 4, etajul I, camera 9

   Prof. Dr. Dana Pop

     Director Școala Doctorală

     Program audiențe: În fiecare zi de luni, de la ora 12:30, la Școala Doctorală, str. Louis Pasteur, nr. 4, etajul I, camera 9

     Înscrierea pentru audiență se realizează prin depunerea unei cereri, cu minim 3 zile lucrătoare inainte de ziua audienței, la Școala Doctorală.

      

     Date de contact:

     Claudia-Elena Gheran – secretar Şcoala Doctorală
     e-mail: cgheran@umfcluj.ro

     Tel: +40-374 834 123
     Fax: +40-264 597 257
     e-mail: sd@umfcluj.ro

     Stan Ioana – secretar Şcoala Doctorală
     e-mail: stan.ioana@umfcluj.ro
     Tel: +40374 – 834.113

     Georgeta Pustiu – secretar Şcoala Doctorală
     e-mail: georgeta.pustiu@umfcluj.ro

     Tel: +40-374 834 113; +40-264 406 839
     Fax: +40-264 597 257