Proiectul MEDWORK – Corelarea ofertei educationate cu cerintele pietei muncii si cresterea incluziunii sociale a studentilor aflati in situatii de risc si abandon universitar” CNFIS-FDI-2020-0435