INDES – Incluziune, Diversitate și Egalitate de Șanse

Proiectul INDES – Incluziune, Diversitate și Egalitate de Șanse a fost demarat cu scopul de a promova oferta educațională a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” în rândul elevilor proveniți din comunități defavorizate și sprijinirea tinerilor din aceste medii pentru a deveni studenți ai universității noastre. În același timp, studenții actuali, aflați în situații de risc, au putut beneficia de cursuri de pregătire pentru examenul de admitere, prin sesiuni de formare de soft skills, simulări de interviuri de angajare si sprijin financiar.

​Una dintre activitațile derulate în proiect a fost promovarea ofertei educaționale a UMF „Iuliu Hatieganu” în 6 licee din mediul rural și orașe sub 10.000 de locuitori din regiunea Nord-Vest. În aceste activități au fost implicate cadrele didactice și studenții celor trei facultăți din cadrul universității. Activitățile au curpins vizite la patru licee din judetul Cluj: Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești, Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău, Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin, Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin și la alte trei licee din județul Bistrița-Năsăud localizate, din localitățile Feldru, Maieru și Rodna. Elevii din aceste licee au fost informați despre oferta universității noastre și despre locurile speciale destinate celor care provin din licee din mediul rural. De asemenea, au primit materiale promoționale și au discutat cu cadrele didactice și studentii care au participat la vizite.

Alte activități specifice au inclus șase seminarii de orientare și consiliere profesională, tot pentru elevii din mediul rural și din liceele aflate în localități sub 10.000 locuitori, cu scopul de a îndruma tinerii spre învățământul superior, prin completarea și interpretarea unui test de carieră și susținerea elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură.

În cadrul seminariilor de orientare și consiliere organizate în cele 7 licee, elevii au completat, online, un chestionar de orientare profesională. 21 de tineri, cu rezultate foarte bune la învățătura, care au participat la seminarii și și-au manifestat interesul de a se înscrie la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca au primit premii constând în obiecte promoționale.

Înființarea în cadrul universității a Centrului de Incluziune, Diversitate și Egalitate de Șanse – INDES, structură care va fi responsabilă de obiectivele ce țin de egalitate de șanse, nediscriminare, incluziune a persoanelor cu dizabilitati. Totodată, a fost înființat Biroul de Încluziune, Diversitate și Egalitate de Șanse sub tutela Prorectoratului pentru Dezvoltare Academică și Administrație Universitară, a fost elaborat un Ghid Introductiv și materiale de prezentare a centrului.

100 de studenți ai UMF „Iuliu Hațieganu”, aflați în situații de risc, au beneficiat de sesiuni de formare de soft skills, precum și de o serie de cursuri de formare în domeniile soluționarea de probleme, comunicare asertivă, managementul stresului, luarea deciziilor și asumarea responsabilității, managementul timpului, managementul conflictelor, inteligența emoțională, creativitate și gândire critică, etică, organizate în 23 noiembrie și 7 decembrie 2022.

În cadrul proiectului, 100 de studenți aflați în situații de risc de abandon școlar au primit sprijin financiar de 800 de lei, timp de două luni. În ceea ce privește managementul proiectului, fondurile au provenit din Fondul de Dezvoltare Instutuțională pe anul 2022, respectiv din contribuție proprie. Obiectivele și rezultatele proiectului au fost atinse în proporție de 100%.