Serviciul Tehnic UMF

Adresa : str. Victor Babes, nr. 8
Telefon : +4 0264 597 256 ; interior 2800

Serviciul Tehnic este subordonat Direcţiei Tehnice şi funcţionează în scopul asigurării cerinţelor tehnice şi funcţionale ale clădirilor, construcţiilor special, instalaţiilor şi echipamentelor din dotarea UMF Cluj, potrivit legislaţiei , normelor , normativelor şi instrucţiunilor tehnice în vigoare.

Principalele sarcini ale Serviciului Tehnic sunt:

  1. Fundamentarea şi elaborarea planului anual de investiţii în colaborare cu Serviciul Investiții şi Serviciul Achiziții.
  2. Fundamentarea şi elaborarea planului anual de reparaţii capitale , consolidări , reabilitări şi reparaţii curente în colaborare cu Serviciul Investiții şi Serviciul Achiziții.
  3. Elaborarea planului anual de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor ce necesită service.
  4. Executarea în regie proprie cu personalul de întreținere a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente.
  5. Asigură , coordonează şi verifică documentaţiile tehnice necesare pentru executarea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale, reparaţii curente si modernizări, în colaborare cu Serviciul Investiții.
  6. Urmăreşte şi verifică execuţia, decontarea şi recepţia lucrărilor, conform legislaţiei în vigoare, în colaborare cu Serviciul Investiții.
  7. Îndeplineşte orice alte sarcini tehnice trasate de conducere.

 

Șef Serviciului Tehnic:

ing. Boros Csaba

adresa de email: csaba.boros@umfcluj.ro

 

Șef Birou Mentenanță Clădiri:

ing. Boros Csaba

adresa de email: csaba.boros@umfcluj.ro

 

Șef Birou Energetic:

ing. Resiga Mircea

adresa de email: mircea.resiga@umfcluj.ro

 

Administratori Patrimoniu:

ing. Bojan Cosmin

adresa de email: cosmin.bojan@umfcluj.ro

Breazu Irina

adresa de email: irina.breazu@umfcluj.ro

ing. Costea Vasile

adresa de email: vasile.costea@umfcluj.ro

ing. Suărășan Călin

adresa de email: calin.suarasan@umfcluj.ro