Legatură spre site-ul Rezidențiat – Ministerul Sănătății: https://rezidentiat.ms.ro/

Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

Specialităţile şi durata pregătirii prin rezidenţiat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii. Durata rezidențiatului este cuprinsă între 3 și 7 ani, în funcție de specialitate.
Rezidentiatul se organizează în următoarele forme: pe locuri şi pe posturi.

Prorector

Prof. dr. Nicolae Crișan
tel.: 0374-834102, 0264-597256, int. 2102
e-mail: nicolae.crisan@umfcluj.ro

 

Secretariat – e-mail: prorectoratpostuniversitar@umfcluj.ro

Roxana Incze (rezidenți români)
tel: 0374-834237, 0264-597256, int. 2237
e-mail: rincze@umfcluj.ro

Simona Iclozan (rezidenți străini)
tel.: 0374-834112, 0264-597256, int. 2112
e-mail: siclozan@umfcluj.ro

 

Program cu publicul:

Luni – joi, între orele 11:00-15:00

Curricule de pregătire