Evaluarea semestrială a activității didactice de către studenții de la nivel licență

Evaluarea activității didactice de către studenți a devenit în timp un mecanism de asigurare a calității asumat la nivel instituțional, atât de către cadrele didactice, cât și de către studenți. Această evaluare se constituie într-un instrument standardizat de analiză a calității activității didactice, utilizat atât la nivel micro, cât și la nivel macro instituțional, pornind de la însuși cadrul didactic până la structurile cele mai înalte de conducere ale universității.