Burse

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” ClujNapoca acordă, potrivit legii, burse din fondul de burse alocat de la bugetul statului şi din veniturile proprii extrabugetare. (Art. 1)

Studenţii Facultăţii de Medicină Dentară pot beneficia de burse de următoarele categorii:

 • Bursă de merit olimpic internațional (Legea nr. 235/2010)
 • Bursă de performanţă
 • Bursă socială
 • Bursă de merit
 • Bursă socială ocazională

Bursele, indiferent de categorie se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni).

Studenţii care urmează concomitent două facultăţi de învăţământ superior de stat, pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii, cu condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor prevăzuți ca durată de şcolarizare la facultatea (specializarea) de la care urmează să beneficieze de bursă.

În cazul anului I bursele se acordă în ordine descrescătoare a mediei obținute la examenul de admitere. Dacă în cadrul anului I de studiu există studenţi cu aceeaşi medie obținută la examenul de admitere, criteriul de departajare constă în media obținută la examenul de Bacalaureat.

Bursele de merit sunt de 5 tipuri (A, B, C, D, E):

 • Bursele de merit tip A și B se pot acorda începând cu al doilea an de studiu. Bursa de merit de tip A se acordă studenţilor care au obţinut media 10,00 în anul universitar anterior, iar cea de tip B se acordă studenţilor care au obţinut cel puţin media 9,50 în anul universitar anterior.
 • Bursele de merit de tip C se acordă studenţilor care au obținut cel puțin media 9,00 în anul universitar anterior/ la admitere (pentru anul I);
 • Bursele de merit de tip D se acordă studenţilor care au obţinut cel puţin media 8,00 în anul universitar anterior/ la admitere (pentru anul I);
 • Bursa de merit de tip E se acordă studenţilor admiși la universitate fără examen de admitere (pe baza premiilor obţinute la olimpiadele naţionale sau internaţionale).

Pentru obținerea bursei sociale, studenții trebuie să depună la sediul Decanatului Facultății o cerere însoţită de documentele din Anexa 2 ( dacă este cazul) şi Anexa 3, în atenția administratorului șef al facultății, în termen de 20 de zile lucrătoare de la începerea anului universitar.

Cuantumurile burselor studenţeşti se stabilesc de Senatul universității, pornind de la cuantumul minim propus anual de către CNFIS, astfel:

 • bursa de performanță: 900 RON
 • bursa de merit A: 750 RON
 • bursa de merit B: 700 RON
 • bursa de merit C: 650 RON
 • bursa de merit D: 600 RON
 • bursa de merit E: 590 RON
 • bursa socială: 580 RON