Consiliul Facultății

Consiliul Facultăţii de Medicină Dentară defineşte misiunea, obiectivele și strategia facultății, în concordanță cu misiunea, obiectivele și  strategia de dezvoltare a Universității.

Prezintă ȋn componenţa sa 15 cadre didactice şi 5 studenţi aleși conform Regulamentului electoral.

La şedinţele Consiliului pot fi invitaţi ocazional sau permanent reprezentanţii studenţilor străini, administratorul facultății, cadre didactice sau alte persoane, aflate în relație nemijlocită cu ordinea de zi. Consiliul Facultăţii este prezidat de către  decanul facultăţii.

 

Nr.crt.Numele şi prenumeleFuncţia
1.Prof. dr. Ondine Lucaciumembru
2.Prof. dr. Mândra Badeamembru
3.Prof. dr. Mihaela Băciuțmembru
4.Prof. dr.Simion Branmembru
5.Prof. dr. Smaranda Budurumembru
6.Prof. dr. Diana Dudeamembru
7.Prof. dr. Mihaela Hedeșiumembru
8.Prof. dr. Alexandra Romanmembru
9.Conf. Dr. Cristian Dinumembru
10.Conf. dr. Ada Deleanmembru
11.Conf. dr. Dana Feștilămembru
12.Șef. Lucr. dr. Sanda Câmpeanmembru
13.Șef Lucr. dr. Cristian Olteanumembru
14.Șef Lucr. dr. Laurențiu Pascumembru
15.Asist. Univ. dr. Marius Budmembru
16.Rareș Borșastudent
17.Paul Trofinstudent
18.Ancuța Negrestudent
19.Roxana Covaciustudent
20.Raul Duncastudent