Tutoriatul reprezintă un program de sprijinire şi consiliere a studenţilor, în scopul de a facilita integrarea în învăţământul universitar, a oferi îndumare în alegerea celor mai potrivite opţiuni didatice, culturale şi sociale specifice vieţii studenţeşti, având ca scop ameliorarea rezultatele şcolare. Sistemul tutorial încurajează comunicarea şi încrederea studenţilor faţă de Universitate şi mediul academic.
Studenţii vor fi încurajaţi să-şi prezinte problemele şi să solicite sprijinul tutorelui în principal pe cale electronică. Tutoriatul electronic, ca formă modernă de expresie a tutoriatului personal, va fi încurajat prin orice mijloc.

Obiective

 • Adaptarea şi integrarea cât mai bună a studenţilor la viaţa academică
 • Optimizarea rezultatelor obţinute de studenţi în procesul de învăţare
 • Dezvoltarea personală şi orientarea profesională a studenţilor
 • Fluidizarea comunicarii studenti – cadre didactice- administratie
 • Identificarea rapida a eventualelor probleme legate de procesul didactic
 • Indepărtarea impresiei de sigurătate în procesul de educaţie

Programul

Tutoriatul constă în activităţi de comunicare personală a tutorului cu studenţii care îi sunt afectaţi, fie prin întâlniri directe, fie pe cale electronică.
In timpul activitaţii sale, tutorele trebuie să fie comunicativ, să dea dovadă de răbdare şi interes, de disponibilitate de a înţelege probleme studentului, dând acestuia din urmă încredere în utilitatea demersului său.

Atributiile tutorilor de an

 • Consilierea studentilor in probleme academice
 • Consilierea studentilor în probleme administrative şi sociale
 • Sprijinirea studenţilor în vederea adaptării lor la cerinţele sistemului universitar, la modul de învăţare şi organizare a timpului, în special la anii mici
 • Informarea conducerii Facultăţii cu privire la:
 • situaţiile sociale speciale care necesită ajutor
 • situaţiile şcolare dificile apărute în cursul şcolarităţii
 • Realizarea legăturii cu familiile studenţilor cu privire la situaţiile şcolare dificile /deosebite
 • Indrumarea in cariera în cazul studentilor din anii terminali, în funcţie de rezultatele învăţării si de aptitudini
 • Informarea studentilor asupra oportunitatilor de cercetare existente
 • Medierea acordarii de asistenta medicala si psihologica

Obligaţiile tutorilor de an

 • Să se intalneasca cu studentii indrumati o data / luna pentru a afla problemele acestora
 • Să aibă disponibilitate pentru eventualele solicitari in afara intalnirilor programate şi pentru tutoriatul “electronic”
 • Să pună la dispozitia studentilor mai multe posibilitati de comunicare: e-mail, consultatii, telefon

Limitele activităţii tutoriale
Nu este de aşteptat ca:

 • tutorele să se implice în rezolvarea problemele personale ale studenţilor
 • tutorele să devină un substitut al părinţilor
 • nu va incerca să facă din studenţi clone a lui însuşi şi nu va emite judecăţi de valoare asupra capacităţilor, comportamentului şi atitudinii studenţilor
 • nu se va implica în eventuale situaţii conflictuale student- profesor, decât dacă i se solicită în mod expres rolul de mediator
 • nu vor fi depăşite limitele comportamentului impus de codul de etică universitara

 

Tutori de an 2022-2023:

Nr. crt.Numele şi PrenumeleTUTORE LA  ANUL/LINIA
1Conf. dr. Alexandra AghiorghieseiI – română
2Conf. dr. Anca MesaroșI – franceză
3Șef lucr. dr. Alexandru GrecuI – engleză
4Conf. dr. Sorana BaciuII – română
5Conf. dr. Bogdan CulicII – franceză
6Șef lucr. dr. Cristina GasparikII – engleză
7Conf. dr. Ada DeleanIII – română
8Șef lucr. dr. Mădălina MoldovanIII – franceză
9Șef lucr. dr. Andreea KuiIII – engleză
10Conf. dr. Alina PicoșIV – română
11Conf. dr. Alexandrina MunteanIV – franceză
12Conf. dr. Radu ChisnoiuIV – engleză
13Conf. dr. Dana FeştilăV – română
14Conf. dr. Andrada SoancăV – franceza
15Prof. dr. Ilea ArankaV – engleza
16Conf. dr. Maria AluașVI – română
17Şef lucr. dr. Cristian OlteanuVI – franceză
18Prof. dr. Smaranda BuduruVI – engleză
19Șef lucr. dr. Alexandra BotoşI Tehnică Dentară
20Șef lucr. dr. L aurențiu PascuII Tehnică Dentară
21Șef lucr. dr. Alexandru BurdeIIl Tehnică Dentară