Cuvântul Decanului

Profesia medicală a reprezentat dintotdeauna o opțiune importantă a celor mai valoroşi tineri datorită nobleții ei primordiale şi a unei recunoașteri sociale solide. Stomatologia, probabil cea mai liberală dintre specialitățile medicale, oferă pe lângă responsabilitatea specifică profesiei medicale şi un grad ridicat de independență, oferind celui care o practică şansa de a fi medic şi antreprenor ȋn acelaşi timp. În anul 2020, medicina dentară se află ȋn plin avânt tehnologic, era digitală fiind o certitudine; mobilitatea forței de muncă existentă ȋn spațiul european şi extraeuropean reprezintă o bună oportunitate pentru tinerii absolvenți. În acest context, Facultatea de Medicină Dentară a Universității de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca oferă posibilitatea de a obține una dintre licențele medicale cele mai apreciate ȋn lume, cea de medic stomatolog.

Înființat ȋn 1919 de profesorul Gheorghe Bilaşcu la inițiativa profesorului dr. Iuliu Hațieganu, ȋnvățământul medical universitar de stomatologie a fost cel dintâi ȋnvățământ universitar stomatologic obligator din România. Facultatea de Medicină Dentară a Universității de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, la peste o sută de ani de la înființare, se  găseşte pe poziția de lider ȋn peisajul național al facultăților de profil şi este un reper ȋn peisajul european prin tradiția formării studenților străini ca profesionişti cu valoare recunoscută ȋn țările de proveniență.

Resursa umană, reprezentată de cadrele didactice, este principalul factor care asigură ȋndeplinirea misiunii Facultății şi care, alături de tradiție, constituie cele mai de seamă valori ale acesteia. Calitatea deosebită a corpului academic asociată unei infrastructuri generoase şi a unei baze materiale moderne creează ȋn prezent premisele unei pregătiri optime a peste 1200 de studenți la specializarea de medicină dentară cu o durată de 6 ani şi la specializarea de tehnică dentară cu o durată de 3 ani. Specialitatea de medicină dentară beneficiază de trei linii de studiu ȋn limbile română, franceză şi engleză. De asemenea, ȋncadrul Facultății se pot accesa studii postuniversitare de masterat, doctorat şi rezidențiat.

Cluj-Napoca, capitala şi inimaTransilvaniei, este un oraş cu o istorie străveche, atestat ȋncă din vremea Imperiului Roman, leagăn de cultură şi civilizație de-a lungul vremii. În prezent, Clujuleste un oraş modern şidinamic din punct de vedere economic, un oraşeuropean cu şase universități, un oraş cosmopolit, multicultural, care oferă studenților săi o experiență socială şi culturală intensă şi stimulativă.

Tinerii care doresc să studieze ȋntr-un mediu academic recunoscut şi apreciat, să trăiască şi să se formeze ȋntr-un oraş eminamente universitar, cu o bogată viață socială şi culturală vor găsi ȋn Clujul medical universitar locul visat. Facultatea de Medicină Dentară vă aşteaptă să veniți, să vă integrați ȋn comunitatea stomatologică a Clujului medical şi împreună, să creştem valoarea şi prestigiul Şcolii Clujene de Stomatologie! Vivat Academia!

 

Cluj-Napoca

Decan,

Conf. Dr. Cristian Dinu