SCURT ISTORIC AL FACULTĂŢII DE  MEDICINĂ  DENTARĂ

 

Învăţământul medical din Cluj a fost iniţiat ȋn anul 1581, organizat şi având, ca peste tot ȋn lume, un spirit religios.

Colegiul medico – chirurgical din Cluj a fost ȋntemeiat ȋn 1775, ca liceu ȋn care a fost iniţială predarea şi ȋn limba română.

În anul 1897 ȋn Cluj ia naştere Universitatea numită „FRANZ JOSEF” care cuprindea şi Facultatea de Medicină, Stomatologia fiind una  din materiile predate.

În anul 1919 ia naştere ȋn cadrul Universităţii Daciei Superioare, Facultatea de Medicină din Cluj cu limbă de predare ȋn limba română .

Învățământul de Stomatologie se cristalizează iniţial ȋn cadrul acestei Facultăţi de Medicină, urmând ca apoi să evolueze şi să se dezvolte ca Facultate bine conturată.

Întemeietorul şi organizatorul învăţământului de stomatologie din Cluj a fost Prof. dr. Gheorghe Bilaşcu, învăţamânt pe care l-a condus ȋn perioada 1919 – 1926. Cunoştinţele de medicină stomatologică au devenit obligatorii, la nivel naţional, în cadrul pregătirii de bază a studenţilor de la Medicină. De menţionat că această catedră – de stomatologie – a fost prima  de acest fel  în cadrul  învăţământului medical din România.

O nouă etapă a învăţământului de Stomatologie a debutat ȋn 1932, când Conf. dr. Ion Aleman (1891 – 1948) – discipol al profesorului Bilaşcu a preluat conducerea catedrei de Stomatologie din cadrul Facultăţii de Medicină. Dr. Aleman a dezvoltat ȋnvăţământul de specialitate şi a editat  un curs pentru studenţi.

Studiile de stomatologie au fost organizate ca facultate separată, abia începând cu anul 1949, iar primul decan al Facultăţii de Stomatologie a fost Prof. dr. Vasile Vasilescu (1949 -1950).  Iniţial au activat doar trei catedre: Stomatologie ortopedică, Stomatologie terapeutică şi Chirurgie buco – maxilo – facială. Ulterior între anii 1961 – 1963 Stomatologia ortopedică s-a  divizat în două catedre: Stomatologie infantilă (Pedodonţie – Ortodonţie) şi Propedeutică stomatologică .

Înanul 1972 a fost înfiinţată disciplina de Radiologie Stomatologică, sub conducerea Prof. dr. Hugo Rațiu (1927 – 2004) şi au fost incluse disciplinele: Microbiologie, Biochimie, Antomie, Farmacologie, Histologie, Fiziologie, Fiziopatologie, Chirurgie generală , Obstetrică – ginecologie (1977 – 1978) Igiena generală şi Medicina Socială.

De-a lungul existenţei sale, şcoala medicală clujeană şi-a format şi consolidat prestigiul datorită unor personalităţi ale învăţământului românesc recunoscute în întreaga lume. Dintre cele mai reprezentative cadre didactice înscrise în istoria facultăţii de stomatologie amintim: Prof. dr. doc. VasileVasilescu (1899 – 1992) la Stomatologie ortopedică, Conf. dr. Mauriţiu Schapira (1907 – 1990) la Stomatologie infantilă, Prof. dr. doc. Iosif Baba (1909 – 1991) la Terapie buco – dentară, Prof. dr. doc. Cornel Oprişiu (1908 – 2008) la Chirurgie buco – maxilo –  faciară. Cadrele didactice ale universităţii şi facultăţii noastre au creat tiparul inconfundabil al şcolii medicale clujene, aşezând în centrul atenţiei profesionalismul corpului medical dublat de grija şi respectul cuvenit omului suferind.

În anul universitar 1990, ia denumirea de Universitatea de Medicină și Farmacie, cu următoarele facultăţi: Medicină, Stomatologie și Farmacie, iar din 1993 universitatea primește denumirea de Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” după numele primului profesor român de Clinică medicală, care a fost și primul decan al Facultății de Medicină.

De menţionatcă din  anul universitar 1997 – 1998 a fost înfiinţat sistemul de credite  ECTS, la care a aderat şi Facultatea noastră iar din anul 2008 ca urmare a aderării la Uniunea Europeană titulatura oficială de STOMATOLOGIE a fost modificată în MEDICINĂ DENTARĂ. Vechea denumire se înscria în tradiția denumirilor din limba greacă și latină, dar nu mai corespundea cerințelor UE.

Oferta Facultăţii s-a diversificat, alături de secţia cu predare ȋn limba română, înfiinţându-se liniile de studiu în limbile franceză (din anul 2001) şi engleză (din anul  2007).

În prezent, Facultatea de Medicină Dentară acreditată european formează, în baza unei curricule europene, specialişti care asigură asistenţă medicală de specialitate. Prin activitatea  de cercetare, specialiştii noştri contribuie la dezvoltarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul medicinii dentare.