Practica medicală de vară

INFORMAȚII REFERITOARE LA PRACTICA MEDICALĂ DE SPECIALITATE


Ce este practica medicală de specialitate?

Practica medicală de specialitate este o activitate didactică obligatorie în curriculum-ul Facultății de Medicină Dentară începând cu anul I și până în anul V specializarea Medicină Dentară respectiv anul II specializarea Tehnică dentară.

 

Care este durata și perioada de desfășurare a practicii clinice de specialitate?

Conform Planului de învățământ, numărul de ore de practică de vară este de 100 (Tehnică Dentară) sau 160 (Medicină Dentară) de ore pentru fiecare an de studiu.

Practica de vară se desfășoară pe o perioadă de maxim 4 săptămâni, timp de maxim 8 ore/zi.

 

Convenția-cadru privind efectuarea stagiilor de practică

Convențiile-cadru se pot descărca de pe site-ul Facultății de Medicină Dentară. Ele vor fi semnate de partenerii de practică, de student și apoi de reprezentantul UMF. Studenții care efectuează practica de specialitate în România vor prezenta convenții în limba română (indiferent de linia de studiu: română, franceză sau engleză). Studenții care efectuează practica de specialitate în afara României, vor utiliza convențiile-cadru în limba franceză sau engleză după caz.

 

Unde se desfășoară practica medicală de specialitate?

Practica medicală de specialitate se desfășoară în baza tematicii din raportul de practică în locații din cadrul Facultății de Medicină Dentară sau în cabinete stomatologice din România sau altă țară.

 

Cine poate fi îndrumător de practică?

Îndrumătorii de practică medicală de specialitate trebuie să fie medici specialiști.

 

Câte credite numără practica medicală de specialitate?

Pentru această activitate studenții vor primi 2 credite pe an.

 

Cum este evaluată practica medicală de specialitate?

Practica medicală de specialitate este notată cu calificativul admis/respins de către evaluatorul de practică din anul universitar. Notarea și acordarea creditelor se efectuează în perioada _____________.