1. Rankinguri

1.1. Clasarea Universității în rankinguri internaționale (2018-2022)

1.2. Clasarea Universității în Metarankingul universitar (2016-2020)

 1. Certificări, acreditări, evaluări

2.1. Evaluări externe

2.1.1. Evaluări instituționale externe – internaționale

2.1.2. Evaluări instituționale externe – naționale

2.1.3. Evaluări instituționale externe – naționale

În anul 2019 programul de studii universitare de licență Medicină din cadrul Facultății de Medicină a fost evaluat de AMSE (Asociația Școlilor de Medicină Europene) și ASIIN (Agenția pentru Acreditarea Programelor de Studiu în Inginerie, Matematică și Științe Naturale), ambele cu sediul în Germania.  În urma acestui proces  a fost obținută acreditarea internațională a programului.

2.2. Evaluări interne

UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a dezvoltat și perfectat un sistem complex de evaluare academică, care utilizează multiple surse de feedback. Acesta constă în evaluarea semestrială a activității didactice, evaluarea anuală a programelor de studiu de către absolvenți, evaluarea anuală a Școlii Doctorale de către doctoranzi, lectori ai cursurilor doctorale și conducători de doctorat, precum și evaluarea programului de pregătire în rezidențiat.

  • Evaluarea periodică a activității didactice de către studenții de la nivel licență

Evaluarea activității didactice de către studenți a devenit în timp un mecanism de asigurare a calității asumat la nivel instituțional, atât de către cadrele didactice, cât și de către studenți. Această evaluare se constituie într-un instrument standardizat de analiză a calității activității didactice, utilizat atât la nivel micro, cât și la nivel macro instituțional, pornind de la însuși cadrul didactic până la structurile cele mai înalte de conducere ale universității.

  • Evaluarea programelor de studiu de către absolvenți

Complementar, evaluarea programelor de studiu de către absolvenți acoperă o arie mai largă de aspecte privind calitatea educației în UMF “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, incluzând criterii precum facilitățile studențești disponibile pe durata studiilor și contribuția programelor de studiu la dezvoltarea personală și profesională a absolvenților. Prin intermediul acestor evaluări, universitatea noastră se asigură că programele de studiu oferite corespund necesităților de formare existente pe piața muncii în acest domeniu.

  • Evaluarea multidimensională a Școlii Doctorale

În concordanță cu misiunea universității de a contribui la dezvoltarea societății, prin educație și cercetare în domeniul științelor medicale și farmaceutice, universitatea noastră monitorizează anual calitatea pregătirii în cadrul studiilor doctorale, pentru a asigura formarea unor tineri cercetători performanți.

  • Evaluare programului de pregătire în rezidențiat

Începând cu anul 2022, Departamentul de Asigurare a Calității în colaborare cu Prorectoratul pentru Rezidențiat și Cursuri Postuniversitare, Activitate de ambulator și spital desfășoară o evaluare a programului de pregătire în rezidențiat desfășurat în centrul Universitar Cluj-Napoca.

Sistemul de evaluare academică dezvoltat de universitatea noastră este dinamic și flexibil, fiind introduse noi tipuri de evaluări atunci când este identificată necesitatea acestora și fiind aduse în mod constant modificări la evaluările existente pentru a-și atinge obiectivele în contextul actual.

Rezultate ale evaluărilor

I.3.3. Autoevaluarea activității cadrelor didactice

I.3. Documente privind asigurarea calității

  • Declarația Rectorului privind asigurarea calității
  • Manualul calității
  • Reglementări privind asigurarea calității în învățământul superior

I.4. Legături utile pentru domeniul asigurării calității