Pentru site-ul vechi al Universității vă rugam sa accesați OLD.UMFCLUJ.RO

Prof. Dr. Daniel Mureşan

Președinte Senat
  • 0264-5972562120
  • 0264-406841
  • senatumf@umfcluj.ro

Senatul universitar este cel mai înalt for de conducere, reprezentare, decizie și deliberare al comunităţii academice.

Senatul este compus din cadre didactice și studenți, aleși pentru un mandat de 4 ani, toți membri având drepturi și obligații egale.

Senatul este reprezentat de Președintele Senatului și este alcătuit din 31 de cadre didactice şi 12 reprezentanţi ai studenţilor. Din cei 12 studenți, un student va reprezenta programul de studiu în limba engleză și un student programul de studiu în limba franceză. Alocarea în Senat a numărului de locuri pentru fiecare facultate se face proporţional, în funcţie de numărul cadrelor didactice titulare din statele de funcţii în facultăţile din universitate.

Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului stabilește atribuțiile acestuia în domeniul conducerii universității, domeniul didactic, domeniul cercetării științifice, domeniul de personal, domeniul social-studențesc, domeniul financiar-bază materială-administrație și în domeniul imaginii universitare.

Senatul stabileşte comisii de specialitate prin care controlează activitatea conducerii executive a universităţii şi a consiliului de administraţie. Aceste comisii au atribuţii de control şi supraveghere a respectării hotărârilor Senatului, a Cartei universitare şi a regulamentelor în vigoare.

Hotărârile Senatului sunt obligatorii pentru întreaga comunitate din universitate.

Senatul funcționează pe baza principiilor libertăţii academice, a autonomiei universitare și a transparenței.

Componență Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”

 

NrFuncția Nume
1MembruProf. dr. Nadim Al Hajjar
2MembruConf. dr. Anca Simona Bojan
3MembruProf. dr. Patriciu Achimaş Cadariu
4MembruProf. dr. Romeo Chira
5MembruConf. dr. Răzvan Ciortea
6MembruProf. dr. Simona Clichici
7MembruConf. dr. Doinița Crișan
8MembruProf. dr. George Dindelegan
9MembruProf. dr. Ioan Ştefan Florian
10MembruProf. dr. Daniela Fodor
11MembruConf. dr. Adela Golea
12MembruProf. dr. Sorin Man
13MembruProf. dr. Carmen Mihaela Mihu
14MembruProf. dr. Adriana Albu
15MembruProf. dr. Daniel Mureşan
16MembruProf. dr. Dana Pop
17MembruConf. dr.  Tudor Lucian Pop
18MembruProf. dr. Cosmin Puia
19MembruProf. dr. Simona Rednic
20MembruProf. dr. Andrada Seicean
21MembruProf. dr. Şoimiţa Suciu
22MembruProf. dr. Marcel Tanţău
23MembruProf. dr. Gabriela Zaharie
24MembruProf. dr. Gianina Crişan
25MembruProf. dr. Cristina Iuga
26MembruProf. dr. Felicia Loghin
27MembruProf. dr. Laurian Vlase
28MembruProf. dr. Mihaela Băciuţ
29MembruConf. dr. Smaranda Buduru
30MembruProf. dr. Simion Bran
31MembruConf. dr. Alexandru Horaţiu Rotar

 

Reprezentanți ai studenților

NrFuncțiaNume
1MembruStud. Vlad- Andrei Lazar – OSM
2MembruStud. Sebastian- Romeo Pintilie– OSM
3MembruStud. Vlad Răzniceanu– OSM
4MembruStud. Robert Popa- OSM
5MembruStud. George Cuc- OSM
6MembruStud. Laura Stanciu– OSM
7MembruStud. Paul Trofin – OSS
8MembruStud. Diana Maria Plătică– OSS
9MembruStud. Sabina Tanasă- OSF
10MembruStud. Diana Gabriela Macovei- OSF
11MembruStud. Iuliana Mureșan– EMSA
12MembruStud. Julia Hannicque – CMC

 

Invitați

NrFuncțiaNume
1RectorProf. dr. Anca Dana Buzoianu
2ProrectorProf. dr. Radu Nicolaie Oprean
3DecanConf. dr. Cristian Dinu
4Director General Adm.Ec. dr. Valentin Mudura
4Secretar șefValeria Meseșan
5Șef serviciu juridicLoredana Szakacs

 

secretar Senat: Ioana-Maria Suciu