Prof. dr. Daniel Mureşan

Președinte Senat
  • 0264-5972562120
  • 0264-406841
  • senatumf@umfcluj.ro

Senatul universitar este cel mai înalt for de conducere, reprezentare, decizie și deliberare al comunităţii academice.

Senatul este compus din cadre didactice și studenți, aleși pentru un mandat de 5 ani, toți membri având drepturi și obligații egale.

Senatul este reprezentat de Președintele Senatului și este alcătuit din 31 de cadre didactice şi 12 reprezentanţi ai studenţilor. Din cei 12 studenți, un student va reprezenta programul de studiu în limba engleză și un student programul de studiu în limba franceză. Alocarea în Senat a numărului de locuri pentru fiecare facultate se face proporţional, în funcţie de numărul cadrelor didactice titulare din statele de funcţii în facultăţile din universitate.

Regulamentul de organizare și funcționare a Senatului stabilește atribuțiile acestuia în domeniul conducerii universității, domeniul didactic, domeniul cercetării științifice, domeniul de personal, domeniul social-studențesc, domeniul financiar-bază materială-administrație și în domeniul imaginii universitare.

Senatul stabileşte comisii de specialitate prin care controlează activitatea conducerii executive a universităţii şi a consiliului de administraţie. Aceste comisii au atribuţii de control şi supraveghere a respectării hotărârilor Senatului, a Cartei universitare şi a regulamentelor în vigoare.

Hotărârile Senatului sunt obligatorii pentru întreaga comunitate din universitate.

Senatul funcționează pe baza principiilor libertăţii academice, a autonomiei universitare și a transparenței.

Componență Senatul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”

 

NrFuncția Nume
1MembruProf. dr. Nadim Al-Hajjar
2MembruProf. dr. Mihaela Băciuț
3MembruConf. dr. Corina Ioana Bocșan
4MembruProf. dr. Ede Bodoki
5MembruProf. dr. Constantin Bodolea
6MembruProf. dr. Anca Simona Bojan
7MembruProf. dr. Simion Bran
8MembruProf. dr. Călin Ioan Căinap
9MembruProf. dr. Romeo Chira
10MembruConf. dr. Răzvan Ciortea
11MembruProf. dr. Simona Clichici
12MembruProf. dr. Gianina Crișan
13MembruProf. dr. Nicolae Crișan
14MembruProf. dr. George Dindelegan
15MembruConf. dr. Cristian Dinu
16MembruProf. dr. Gabriela Adriana Filip
17MembruProf. dr. Ioan Ștefan Florian
18MembruProf. dr. Claudia Diana Gherman
19MembruProf. dr. Felicia Loghin
20MembruProf. dr. Mihaela Sorina Lupșe
21MembruProf. dr. Sorin Man
22MembruConf. dr. Marius Manole
23MembruProf. dr. Carmen Mihaela Mihu
24PreședinteProf. dr. Daniel Mureşan
25MembruProf. dr. Olga Hilda Orășan
26MembruProf. dr. Dana Pop
27MembruProf. dr. Cosmin Puia
28MembruProf. dr. Simona Rednic
29MembruProf. dr. Andrada Seicean
30MembruProf. dr. Șoimița Suciu
31MembruProf. dr. Laurian Vlase

 

Reprezentanți ai studenților

NrFuncțiaNume
1MembruStud. George Cuc – OSM
2MembruStud. Vlad-Andrei Lazăr – OSM
3MembruStud. Sebastian- Romeo Pintilie – OSM
4MembruStud. Robert Popa – OSM
5MembruStud. Vlad Răzniceanu – OSM
6MembruStud. Cristina Simian – OSM
7MembruStud. Diana Maria Plătică – OSS
8MembruStud. Sebastian Topan – OSS
9MembruStud. Antonia Ardelean – OSF
10MembruStud. Anda Fălăuș – OSF
11MembruStud. Darius Ștefan Amarie – EMSA
12MembruStud. Rareș Vasiliu – CMC

 

Invitați

NrFuncțiaNume
1RectorProf. dr. Anca Dana Buzoianu
2ProrectorProf. dr. Radu Nicolaie Oprean
3Director General Adm.Ec. dr. Valentin Mudura
4Secretar șefValeria Meseșan
5Șef serviciu juridicLoredana Szakacs

 

Secretar Senat: Kudor Daniela Suzana