Consiliul de Administrație

Consiliul de Administraţie asigură conducerea operativă a Universităţii între sedinţele de Senat.

Consiliul de Administraţie este alcătuit din: rector, prorectori, decanii facultăţilor, directorul general administrativ şi reprezentantul studenţilor.

La şedinţele Consiliul de Administraţie, rectorul poate invita şi alte persoane din conducerea academică şi administrativă a universităţii.

Şedinţele Consiliului de Administraţie sunt programate săptămânal şi sunt prezidate de către Rectorul universității.

Hotărârile Consiliului de Administrație se fac publice pe pagina de intranet a universității.

E-mail: consiliu.adm@umfcluj.ro
Telefon: 0264-597256 int. 2101

 

Componenţa Consiliului de Administraţie

 • Prof. dr. Anca Dana Buzoianu – Rector
 • Prof. dr. Carmen Mihaela Mihu – Prorector
 • Prof. dr. Mihaela Felicia Băciuţ – Prorector
 • Prof. dr. Sorin Claudiu Man – Prorector
 • Prof. dr. Radu Nicolaie Oprean – Prorector
 • Prof. dr. Nicolae Crișan – Prorector
 • Prof. dr. Nadim Al Hajjar – Director CSUD
 • Prof. dr. Şoimiţa Mihaela Suciu – Decan Facultatea de Medicină
 • Prof. dr. Gianina Cristina Crişan – Decan Facultatea de Farmacie
 • Conf. dr. Cristian Mihail Dinu – Decan Facultatea de Medicină Dentară
 • Ec. dr. Valentin Mihai Mudura – Director General Administrativ
 • Ec. Liviu Lazea – Director General Administrativ Adjunct
 • Stud. Vlad Andrei Lazăr – reprezentant studenţi

Invitaţi permanenţi

 • Prof. dr. Daniel Mureșan – Președinte Senat
 • Loredana Iulia Szakacs – Șef serviciu juridic
 • Valeria Meseşan – Secretar şef universitate

Prof. Dr. Anca Dana Buzoianu

Rector

Prof. Dr. Carmen Mihaela Mihu

Prorector

Prof. Dr. Mihaela Felicia Băciuţ

Prorector

Prof. dr. Daniel Mureşan

Președinte Senat

Prof. Dr. Radu Nicolaie Oprean

Prorector

George Călin Dindelegan

Prorector

Prof. Dr. Nadim Al Hajjar

Prof. Dr. Şoimiţa Mihaela Suciu

Prof. Dr. Gianina Cristina Crişan

Decan Facultatea de Farmacie

Conf. Dr. Cristian Mihail Dinu

Decan Facultatea de Medicină Dentară

Ec. Dr. Valentin Mihai Mudura

Director General Administrativ