Departament studenți internaționali

Conf. dr. Cosmin CARAIANI

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca este universitatea cu cel mai mare număr de studenți internaționali din Romania. Fiind o componentă principală a deschiderii universitare, studenții internaționali au un rol important în îmbunătățirea vizibilității universității. Creșterea anuală constantă a numărului de candidați internaționali interesați de oferta educațională a universității noastre este o realitate și o dovadă a calității învățământului medical.

Departamentul Studenți Internaționali este structura care se ocupă de admiterea la studii prin evaluarea performanțelor școlare și a realizărilor personale ale candidaților internaționali și de înmatricularea celor admiși în anul I de studii.

Departamentul oferă informații cu privire la metodologia de admitere a studenților, masteranzilor și rezidenților străini în anul I de studii. Echipa departamentului preia, verifică, înregistrează şi centralizează dosarele complete de candidatură.

Ulterior admiterii, echipa departamentului eliberează adeverințe care atestă calitatea de student, necesare pentru Inspectoratul General pentru Imigrări Cluj și alte adeverințe solicitate de către studenți.

Echipa departamentului asigură corespondența operativă cu Ministerul Educației, Ambasadele/Consulatele și cu Inspectoratul General pentru Imigrări Cluj privind școlarizarea studenților internaționali în cadrul universității și asigură buna colaborare cu celelalte departamente ale universității.

 

Link platforma de înscrieri pentru admitere: https://admissions.umfcluj.ro/

 

Date de contact:

Adresa: Strada Gh. Marinescu nr. 23, camera 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod 400337
E-mail: internationalstudent@umfcluj.ro
Telefon: +40-371-789159
Program cu publicul: luni – joi, 11:00 – 15:00

 

Echipa Departamentului Studenți Internaționali

  • Director de departament: Conf. dr. Cosmin CARAIANI
  • Șef birou: Cornelia IACOB
  • Secretariat: Casandra PUGNA
  • Monica COPOȚ
    Alexandra JARDINE