MUZEUL ŞCOLII MEDICALE CLUJENE

Muzeul Școlii Medicale Clujene din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” propune vizitatorilor săi o incursiune în istoria învățământului medical din Cluj-Napoca, cu o tradiție de două secole și jumătate.

Muzeul este conceput în spiritul unor proiecte inițiate în urmă cu mai bine de un veac. Ideea înființării unui muzeu dedicat evoluției științei medicale s-a creionat în perioada interbelică. Prin strădaniile profesorului Jules Guiart și ale asistentului său, Valeriu L. Bologa, fondatori ai școlii de istoria medicinei din Cluj, au fost colecționate diverse obiecte, documente, cărți etc. legate de trecutul medicinei românești. Vicistitudinile vremii (refugiul Facultății de Medicină la Sibiu în anii celui de Al Doilea Război Mondial, incendiul din anii ’80 care a cuprins clădirea unde erau adăpostite diverse exponate și documente) au afectat colecțiile de istoria medicinei și farmaciei.

Din dorința de a duce mai departe tradiția înaintașilor noștri, conducerea UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a amenajat la parterul clădirii situate pe strada Emil Isac, nr. 13, un spațiu adecvat conservării și promovării moștenirii academice locale. Astfel, Muzeul Școlii Medicale Clujene este adăpostit într-o clădire construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, cu profundă semnificație istorică. Aici s-au desfășurat o parte din ședințele Consiliului Dirigent (decembrie 1919-aprilie 1920).

Colecțiile muzeului sunt valorificate în cadrul celor două secțiuni: expoziția permanentă, respectiv expoziția temporară.
Expoziția permanentă ocupă cea mai însemnată parte a spațiului vizitabil de către public, fiind organizată în baza criteriului cronologic și tematic.
Primele două săli pun în lumină etapele istorice traversate de școala medicală clujeană începând cu secolul al XVIII-lea și până în zilele noastre. Diverse exponate, în original sau facsimil, precum fotografii, documente, medalii, cărți poștale, publicații științifice etc. au menirea de a ilustra evoluția învățământului clujean.

O altă sală găzduiește colecția de aparatură, instrumente medicale, farmaceutice și de laborator utilizate în diferite ramuri ale medicinei pentru diagnostic, tratament sau în scop didactic. Aceasta are rolul de a evidenția practica medicală în perioada secolelor XIX-XX. De asemenea, muzeul adăpostește un exemplar al „Ecorșeului” realizat de Constantin Brâncuși la începutul secolului XX, exponat de mare valoare, prima lucrare de acest gen din România.
În muzeu este amenajată o prețioasă bibliotecă, cu lucrări de istoria medicinei românești și universale (sec. XVII-XX), respectiv cărți din sfera istoriei științelor sau științelor auxiliare istoriei medicinei. Cele mai multe dintre ele au intrat în patrimoniul Facultății de Medicină în perioada interbelică prin grija profesorului Valeriu Bologa.

O sală specială, menită să aducă un omagiu celui al cărui nume, cu cinste, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca îl poartă astăzi este dedicată memoriei profesorului Iuliu Hațieganu (1885-1959). Obiecte de mobilier, documente, fotografii, cărți, recompun crâmpeie din biografia acestei distinse personalități. Primul decan al Facultății de Medicină din cadrul Universității românești din Cluj (1919-1920), rector în două mandate (1930-1931; 1941-1944), Iuliu Hațieganus-a remarcat printr-o prodigioasă activitate medicală, didactică și socială, impunându-se drept unul dintre cei mai însemnați diagnosticieni ai timpului.

Pe lângă expoziția permanentă, în spațiul dedicat expozițiilor temporare, se organizează evenimente cu tematică diversă, realizate în parteneriat cu alte muzee, universități și instituții culturale.

 


 

Adresa
str. Emil Isac nr. 13
Cluj-Napoca, România

Contact
e-mail: muzeu@umfcluj.ro;
telefon: 0374 834 926

Progam de vizitare
Luni – Vineri, între orele 9.00 – 11.00
În afara acestui interval, cu programare prealabilă.