Misiunea noastră este susținută prin următoarele direcții:

  • În Centrul de Genomică, cercetători, medici, clinicieni, doctoranzi, studenți descoperă, înțeleg și beneficiază de analize ale genomului, transcriptomului, proteomului, microbiomului, imunogenomului privind bolile umane și dezvoltă programe pentru a traduce noile cunoștințe despre stiințele omice în practică clinică prin medicina genomică translațională.
  • Centrul de Genomică susține dezvoltarea de proiecte și granturi științifice de cercetare, în domeniul medicinei genomice în cercetarea fundamentală și translațională pentru a descoperi noi strategii de diagnostic și terapeutice în bolile cronice netransmisibile și imunogenomică pentru îmbunătățirea sănătății populației din regiune.
  • Centrul de Genomică își asumă misiunea de a aduce medicina genomică în înțelegerea studenților, cercetătorilor și medicilor noștri ca un domeniu inovator, deschis pentru noi descoperiri și cu progres imediat în științele vieții, creând un mediu deschis pentru servicii de cercetare integrate, de la proiectare până la produs final pentru a răspunde nevoilor de sănătate ale comunității pentru o mai bună calitate a vieții.

 

Nu există fișiere.