Centrul de Transfer Tehnologic

Adresă: Adresă: Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 13, et. 2, sala 24, cod poștal 400023, jud. Cluj, România

Telefon: +40 374 834 955

Centrul de Transfer Tehnologic este o structură în cadrul Departamentului Cercetare, Dezvoltare și Inovare al Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, fiind înființat în vederea stimulării inovării şi transferului tehnologic în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse, procese şi servicii noi sau îmbunătăţite, și implicit în vederea creșterii performanței instituționale în activitatea care se desfășoară la nivel universitar.

Viziunea Centrului de Transfer Tehnologic este în concordanță cu politica strategică a Uniunii Europene de creștere economică pentru următorii ani, Europa 2020, cu eforturile de aliniere treptată la orientările recente ale politicii Uniunii Europene dictate de necesitatea creșterii capacității și competitivității sistemelor de învățământ și cercetare – dezvoltare – inovare prezentate în Planul Național de Dezvoltare PNDCDI 2015-2020 și compatibilizarea lor cu sistemele similare din statele Uniunii Europene.

Misiunea Centrului de Transfer Tehnologic este stimularea generală a activității de colaborare între universitate și alți actori de pe piață, fiind punte și catalizator pentru echipele de cercetare, partenerii industriali și celelalte componente ale ecosistemului de inovare.

Centrul de Transfer Tehnologic are în competență implementarea strategiilor și politicilor Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca în domeniul educației, cercetării, dezvoltării și inovării din perspectiva transferului tehnologic și managementului proprietății intelectuale.

 

Comunicări către membrii comunității academice

 

Noutăți media

 

Ioana-Gabriela Csifo-Jorj – Șef birou
Tel.: +40 374 834 955, int. 2955
E-mail:  gabriela.csifo@umfcluj.ro

Sabrina-Alice Varga – Consilier juridic
Tel.: +40 374 834 955, int. 2955
E-mail:  sabrina.geri@umfcluj.ro

Mihai Iuliu Marusciac
Tel.: +40 374 834 955, int. 2955
E-mail: mihai.marusciac@umfcluj.ro