Webinar „Consimțământ informat vs. experimente înșelătoare. O dilemă dificilă sau doar aparentă?” – Conf. dr. Emanuel Socaciu, luni 20.11.2023, ora 18.00

Stimate cadre didactice, stimați cercetători și doctoranzi,

Vă adresăm invitația de a participa la webinarul „Consimțământ informat vs. experimente înșelătoare. O dilemă dificilă sau doar aparentă?” susținut de Conf. univ. dr. Emanuel Socaciu (Universitatea din București) și organizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2023-F-0186 – Îmbunătățirea continuă a calității educației prin asigurarea unui mediu de învățare favorabil și eficientizarea deciziilor manageriale.

Emanuel Mihail Socaciu este conferențiar la Universitatea din București și prodecan al Facultății de Filosofie. A obținut doctoratul în filozofie în anul 2008, cu o teză de etică aplicată pe tema restituirii proprietăților în România post-comunistă. Socaciu este co-fondatorul și fostul director al Centrului de Cercetare în Etică Aplicată de la Universitatea din București (www.ccea.ro).

Înființat în 2004, Centrul a devenit una dintre cele mai prestigioase organizații de cercetare etică din Europa de Est, stabilind parteneriate cu alte centre recunoscute la nivel internațional (Centrul Uehiro pentru Etică Practică de la Universitatea din Oxford, Institutul de Etică Biomedicală de la Universitatea Basel, Centrul pentru Etică Aplicată și Filosofie de la Universitatea din Hokkaido, Japonia), prin care se derulează în colaborare proiecte de cercetare, publicații și proiecte de dezvoltare instituțională.

Interesele sale actuale de cercetare vizează domeniile filozofiei morale, eticii aplicate și managementului eticii în organizații, documentând și scriind pe subiecte precum dezirabilitatea utilizării biotehnologiei pentru îmbunătățirea indivizilor (moral bioenhancement), fundamentele morale ale proprietății intelectuale, etica tehnologiei și etica științei.

Socaciu a desfășurat, de asemenea, activități de consultanță și advocacy pentru organizații private și publice din România, ajutându-le să-și elaboreze codurile de etică, să proiecteze și să implementeze o infrastructură etică și să îmbunătățească cultura etică. A fost membru al Comitetului de Etică a Cercetării de la Universitatea din București (o structurtură de tip Institutional Review Board) și al Consiliului Național de Etică în Cercetarea Științifică.

Webinarul se va desfășura online luni, 20 noiembrie 2023, de la ora 18.00, pe MS Teams UMF Iuliu Hațieganu. Pentru conectare, vă rugăm să utilizați acest link.

 

Prorector,
Prof. dr. Radu Oprean