Evaluare internațională a Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” în vederea acreditării Facultății de Medicină

Timp de trei zile, în perioada 20-22 mai, în universitatea noastră are loc o vizită de evaluare a comisiei de experți de la Agenția Independentă pentru Acreditare și Rating (IAAR, Astana, Kazakhstan), recunoscută de către Federația Mondială de Educație Medicală (WFME). Scopul este acreditarea internațională a programelor de studii ale Facultății de Medicină, liniile română, engleză și franceză, conform standardelor acestei federatii.

Activitatea comisiei de evaluatori include întâlniri și discuții purtate cu reprezentanții conducerii universității noastre și ai Facultății de Medicină. Programul evaluării cuprinde și discuții cu studenții, absolvenții, cadrele didactice, cu reprezentanții structurilor administrative din universitate, precum și ai angajatorilor din sectorul public și privat de sanatate. În cursul vizitei comisia de experți a vizitat spațiile educaționale și a asistat la desfășurarea activitatății didactice, atât în cadru preclinic, cât și clinic.

Odată obținută, o astfel de acreditare certifică calitatea educației oferite de o școală de medicină. Totodată, recomandarile experților pot constitui un important suport pentru dezvoltarea ulterioara a calitatii educației medicale oferită în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”.