Concurs privind ocuparea posturilor de cercetare, etapa I, an universitar 2023-2024

Universitatea de Medicină și Farmacie „ Iuliu Hațieganuˮ din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursului privind ocuparea posturilor de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României nr. 438 din 29.11.2023.

Concursul se desfășoară conform Legii Învățământului Superior 199 / 2023, Legii nr. 319 din 8 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată și Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor de cercetare.

Dosarul de înscriere este format din: Dosarul de concurs și  Mapa de lucrări. Acesta se depune la Prorectoratul Didactic, str. Victor Babeș, nr. 8 et. V, cam. 508, de luni până vineri în intervalul orar 9 – 14. Dosarul complet conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută în formularul Opis dosar de concurs, se depune personal.

Pentru mai multe informații vă rugăm accesați următorul link: https://umfcluj.ro/universitate/info-public/informatii/concursuri-publice/concurs-28227/