Concurs ocupare posturi didactice vacante, pe durată nedeterminată, etapa I, an universitar 2023-2024

Universitatea de Medicină și Farmacie „ Iuliu Hațieganuˮ din Cluj-Napoca anunţă organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate de către Ministerul Educaţiei în Monitorul Oficial al României nr. 438 din 29.11.2023.

Concursul privind ocuparea posturilor didactice vacante se desfășoară în conformitate cu Legea Învățământului Superior 199 / 2023, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei – cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior modificată și Regulamentul concursului pentru ocuparea posturilor didactice, de promovare în cariera didactică, al universității.

Dosarul de înscriere este format din: Dosarul de concurs și  Mapa de lucrări. Acesta se depune la Prorectoratul Didactic, str. Victor Babeș, nr. 8 et. V, cam. 508, de luni până vineri în intervalul orar 9 – 14. Dosarul complet conținând toate documentele aferente postului pentru care candidatul aplică, în ordinea prevăzută în formularul Opis dosar de concurs, se depune personal.

Pentru mai multe informații vă rugăm accesați următorul link: https://umfcluj.ro/universitate/info-public/informatii/concursuri-publice/concurs-28251/